Den tyske patologen Arne Burkhardt blev känd för en svensk publik genom att han var en av pionjärerna vad det gäller att göra obduktioner av personer som misstänktes ha dött av covidvaccinationer. Han och hans team obducerade bland annat 15 personer som dött mellan sju dagar och sex månader efter covidvaccination. Obducenter hade tidigare avfärdat att vaccinen skulle ha med  dessa dödsfall att göra, men djupare analys av Arne Burkhardt med team visade att vaccinet var inblandat i dödsorsaken i 14 av 15 fall. De upptäckte i de 14 fallen bevis för att kroppen hade attackerat sig själv, främst i hjärtat.

Personerna bakom Läkaruppropet, eller The Doctor’s Appeal, kallar Burkhardt ”en av vårt tids verkliga hjältar”. Han har genom sina ”grundliga undersökningar visat att covidvaccinen ofta dödar de vaccinerade”.

Taylor Hudak gjorde i våras en lång intervju med Burkhardt, som tragiskt omkom i en olycka ett par månader senare, i slutet av maj 2023. I intervjun berättar han utförligt och pedagogiskt om hur han genom att titta i mikroskopet kunde bevisa att vaccinen är ofta är den direkta dödsorsaken. Han betonar att ”infärgade vävnadsprov, alltid ska ske för alla viktiga organ om dödsorsaken är okänd” men att det princip aldrig gjorts efter covidvaccineringen. Det strider därför emot vetenskaplig erfarenhet och läkaretik.

Burkhardt var en mycket välrenommerad patolog som undervisade vid flera universitet i Tyskland, men också t.ex. i USA, Japan och Sverige. Han hade publicerat mer än 150 vetenskapliga artiklar och bidragit till diverse handböcker på olika språk.

Källa: x.com/lakaruppropet1

Källa: kirschsubstack.com

Obduktion kan visa om covidvaccin är dödsorsaken

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här