Det existerar en gräsrotsrörelse (Occupy Wall Street) som sprids över USA, den inkluderar vitt skiljda människor från alla åldrar, de är medvetna om behovet av social förändring och dedikerade till att driva igenom en förändring.

Gräsrotsrörelsen är en reaktion till Wall Streets agenda av finansiella brott och manipulation som har lett till allvarlig arbetslöshet och fattigdom i USA.

– Utgör denna rörelse i sin nuvarande form ett instrument för meningsfull reform och social förändring?
– Vad är dess organisiella struktur. Vem är dess skapare?
– Har rörelsen eller delar av den tagits över?

Läs mer på globalresearch.ca

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här