Obskyra krafter synes försöka erövra totalt herravälde över jorden. Målet verkar vara en global teknokratisk diktatur – totalitarianism. Via det biovapen som sprutorna mot covid-19
utgör, ska människorna omvandlas till transhumaner och ägas via ett digitalt id. Och
samtidigt ska depopulation ske av jordens befolkning. Detta har iscensatts genom den
fejkade pandemi som utropades tidigt år 2020. Agendan har satts upp av en global
oligarki och åtföljs av politik, vetenskap, massmedia, myndigheter, organisationer
och andra aktörer i samhället.

Situationen i världen blir allt värre och lättnaderna nu i restriktioner framstår som en
skenmanöver och tillfälliga. I maj gjordes i WHO ett försök att ändra det
internationella hälsoregelverket IHR 2005. Det amerikanska förslaget till ändringar
gick ut på överlämna avsevärt mer makt över hälsobeslut från världens nationer till
WHO. Röstade ja till förslaget gjorde förutom USA, den övriga västvärlden,
Australien och Nya Zeeland men lyckligtvis röstade i stort sett hela den övriga
världen nej. WHO av idag är främst en lobbyorganisation för Big Pharma och borde
läggas ner. Det finns ett råd som både omfattar världen och har agendan att främja
hälsa, nämligen World Council for Health.

Och nu försöker sig WHO på nya ”apkonster”. Nesan med bakslaget att man inte
lyckades ändra IHR 2005 följdes av hotet om att med apkoppor som argument utropa
en ny falsk pandemi. Samtidigt fortsätter injiceringarna mot covid-19, vilket
försämrar populationsimmuniteten. De svårt sjuka och dödsfallen till följd av
sprutorna blir allt fler. Risken är uppenbar att man kommer att försöka dölja detta
faktum just genom att påstå att en ny farsot härjar. Under tiden har den kände
vaccinexperten Geert Vanden Bossche varnat för att fortsatta injiceringar kan stressa
fram nya och farligare mutationer, vilka skulle kunna löpa amok och hota hela
mänsklighetens existens! Se episod nr 266 på webbkanalen The highwire.

Hur ska då utförsresan kunna stoppas och trenden vändas? Professorn i klinisk
psykologi Mattias Desmet menar att den masspsykos som lurat människor runt om i
världen att ta de illegala och farliga sprutorna måste brytas och han berättar hur det
skulle kunna ske. Se session nr 87 på Stiftung Corona Ausschuss.

Samtidigt som ”pandemisterna” flyttar fram sina positioner ökar motståndet globalt i
form av domstolsutslag, juridiska processer, vetenskapliga upprop, folkliga protester
och politiskt motstånd. En viktig katalysator för sanning och återtagen medicinsk
samt övrig frihet är den Grand Jury-process i regi av Stiftung Corona Ausschuss,
vilken under året genomförts mot anklagade för coronabrottet. Detta har varit en
modellprocess under vilken en domare, sakägare och vittnen rannsakat påstådda
olagligheter under coronaprocessen. En jury bestående av världsbefolkningen
avkunnade därefter sin dom. Se hemsidan grand-jury.net

Absurt nog propageras för ytterligare sprutor trots att injiceringarna är
kontraproduktiva och ökar smittan. Det finns också förslag om ändringar av
grundlagen för att möjliggöra ytterligare statliga ingripanden vid kommande
”pandemier”. Om sådana ändringar genomförs skulle drastiska frihetsinskränkningar
snabbt kunna ske.

Det är högsta tid att säga nej till;
1. De förödande sprutorna
2. Försämringar av grundlagen
3. Vaccinpass i EU och andra restriktioner
4. Överlämnande av ytterligare nationell makt till WHO

Och att säga ja till;
1. Frihet för människan att själv bestämma över sin kropp
2. Åtgärder för att repatriera människor och samhälle

Vänligast
Gunnar Söderberg, Och den ljusnande framtid är vår

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här