Den europeiska brittsommaren, vilka historiskt alltid setts som en skänk från ovan, har denna gång däremot gett så kallade klimatalarmister vatten på sina kvarnar i form av förnyade krav på ökad fattigdom och minskad världsbefolkning med hjälp av så kallad klimatpolitik. Ska man tro pålitligare vetenskap borde de dock tvärtom vara tacksamma för all värme vi kan få. Solens rörelsemängdsmomentcykel, som kartlagts sedan sekler baserat på Johannes Keplers celestialmekanik från 1600-talet, och de mer nyligen funna sammanhängande trenderna i atmosfärens respons på den kosmiska strålning som når oss pekar nämligen temperaturmässigt åt andra hållet. Den senare vetenskapen, kosmoklimatologi, har redan bekräftats äga större trovärdighet än alarmisternas metoder genom de framgångsrika molnbildnings och nederbördsexperiment som genomförs på grundval av kosmoklimatologins teorier.

Korrelationer i historiska och geologiska data har länge pekat på den galaktiska kosmiska strålningens långsiktiga klimatpåverkan. Nya rön från de världsledande kosmoklimatologerna Henrik Svensmark och Nir Shaviv visar emellertid också förändringar i närapå realtid (räknat i dagar). Man har länge vetat att ökad solaktivitet tillfälligt avskärmar den galaktiska kosmiska strålningen (Forbush-fall) och baserat på 25 års satellitdata har Svensmark och Shaviv nu visat att de plötsliga strålningsfallen ger upphov till atmosfäriska förändringar.

Enligt dem minskar det globala molntäcket med runt 2 procent och en miljard ton kondens förångas när ett Forbush-fall innebär minskad jonisering.

Vi befinner oss samtidigt i en precis avslutad cirka 10-årig interferens på rörelsemängdsmomentfaserna hos solens omloppsbana kring solsystemets massacentrum, som i sin tur följde på ett abnormalt L-minimum, dvs negativt rörelsemängdsmoment år 1990. Senaste gången exakt detta hände var på 1600-talet och följdes av ett halvsekel vargavintrar, svala somrar och knappt någon observerad solfläck. Innevarande solfläckscykel toppade på runt 150 per månad, vilket är värden vi inte skådat sedan Dalton-minimat runt sekelskiftet 1800. Solen verkar alltså obönhörligt beträda en lugn fas på flera decennier vilket av allt att döma innebär en märkbar nedkylning runt mitten på seklet.

Detta bekräftas också av ryssarna på Pulkovo-observatoriet, som prognostiserat ett minimum mellan 2030 och 2040. Ingen växthuseffekt i världen biter på dessa cykler.

Rönen utgör som sagt inte bara material till klimatprognoser, utan verktyg till konstjonisering för att påverka molntäcke och nederbörd. Ledande i detta är australiensiska Rain Technologies som nu för tredje året i rad ökat nederbörden i Oman på Arabiska halvön. Detta är uppenbarligen av största vikt för inte bara torkans Kalifornien och andra områden i ökenbältet, utan även för Kalmar län och Gotland, som uppvisar rekordlåga grundvattennivåer och, liksom Kalifornien, infört ransoner

Det politiska uppvärmningskonsensus som opinionsbildare envisas försöka upprätthålla i klimatfrågan får inte tillåtas stå i vägen för denna för mänskligheten så avgörande teknik.

Originaltext: larouche.se