Som arrangör av Tusenmannamarschen i Stockholm den 6/3 kan jag meddela att allt har gått bra.

Vi lyckades med det som var vår plan – dvs samlas på Medborgarplatsen, hålla tal och sedan marschera till Kungsträdgården.

Mina kommentarer till uppgifter som cirkulerat i media:

1. Polisen har försökt föra dialog med mig inför manifestationen
Detta är en lögn som presstalesmännen på polisen drar sig med. Jag har gått ut offentligt med mitt mail till dialogpolisen i Stockholm, där jag öppet bjuder in polisen till dialog. Efter samtal med dialogpolisen blev det tydligt att de inte var intresserade av en dialog, utan endast var intresserade av att informera om hur polisen ställer sig till ett evenemang som detta. Det var därmed inte intressant eftersom jag och många andra redan visste hur polisen ställer sig till evenemang.

Tål att upprepas: När presstalesmannen på polisen säger att de har ”försökt kontakta arrangören” så stämmer inte det. De hade mina kontaktuppgifter och efter kontakten med dialogpolisen var det över tre veckor kvar innan manifestationen skulle genomföras.
Jag hoppas att alla medier som rapporterat om detta (SVT, TV4, Aftonbladet, Expressen m.fl) nu också tar sitt ansvar att publicera mitt svar och visa på polisens bristande relation till sanningen.

2. Polisen förde dialog under manifestationen
Regionpolischef Mats Löfving säger till Ekot att ”polisen in i det sista jobbade med dialog, kommunikation och resonemang för att få demonstranterna att ta sitt förnuft till fånga”. Min kommentar till det är att det är en förvrängning av sanningen. Att basunera ut budskap i megafoner är inte dialog. Dialogpoliserna på plats var ointresserade av att ha en dialog.

3. Demonstration mot restriktioner, covidförnekare, pandemiförnekare etc
Tusenmannamarschen var en manifestation för frihet och sanning. Det stod tydligt i eventet och på banderollen som var i täten av marschen. Det är tråkigt att media själva väljer att ändra det budskapet till ”demonstration mot restriktioner”, ”coronaprotest” osv.

4. Polisen upplöste folksamlingen
Polisen påstår att de upplöste folksamlingen och flera medier har rapporterat om detta. Det behöver förtydligas att polisen tog beslut om att upplösa folksamlingen, men det kunde aldrig genomföras utan folkmassan var samlad från 14.00 till dess att massan valde att avsluta manifestationen vid Kungsträdgården självmant.

5. Antal personer på plats
Mainstream media samt polisen rapporterar att det var ”några hundra” på plats. Andra rapporter pratar om över 2000 människor. Min egna bedömning var att vi var runt 1500 personer på plats vid Medborgarplatsen – kanske upp mot 2000 med alla som stod runt omkring.

6. Arrangören har blivit arresterad
Jag blev inte arresterad och ingen polis approcherade mig efter manifestationen. Jag kunde åka hem i lugn och ro med bilen vi kom dit med.

7. Arrangören kommer att krävas på 20 000 kr i vite
Jag blev under fredagen informerad av Länsstyrelsen att om Tusenmannamarschen genomförs kommer jag som privatperson att krävas på 20 000 kr i vite. Jag, tillsammans med ett stort team av nationella och internationella jurister, kommer att överklaga detta. Vitet måste betalas även om det överklagas. Hundratals människor har meddelat att de kommer hjälpa mig att betala vitet.

8. Filip Sjöström har kopplingar till nazism och vitmaktrörelsen
Jag har inga som helst kopplingar till varken nazism eller rörelser som främjar vit makt. Jag har sett att en kommentar till ett inlägg på Telegram tolkats felaktigt. I inlägget tackar jag en person som kommenterade ordet demokrati och samtidigt förespråkade nationalsocialism (vilket jag inte förstod och definitivt inte står bakom). Anledningen till att jag tackade personen var att han gjorde mig uppmärksam på min användning av ordet demokrati i ursprungstexten. Det är nämligen så, att om demokrati är hur samhället ser ut just nu, så vet jag inte om jag vill ha demokrati i dess nuvarande form. Därav min kommentar ”demokrati tål att diskuteras”.

Det var ett misstag av mig att inte aktivt ta avstånd från nationalsocialism, men i stundens hetta uppfattade jag inte den detaljen i inlägget.

Vad är dina kommentarer angående poliserna som skadades?

Jag beklagar att sex stycken polismän kommit till skada. Detta var en fredlig manifestation. Polisen blockerade guldbron vid Slussen och ställde upp med 30-40 poliser mot hundratals människor som skulle ta sig till Kungsträdgården. Jag ifrågasätter starkt polisledningens beslut att spärra av guldbron vid Slussen, det utsatte man polismännen för fara.

Flera människor längst fram i folkmassan sökte kontakt med dialogpoliserna på plats men blev istället arresterade och bortförda. Jag är väldigt besviken på dialogpolisernas agerande under manifestationen. Det var väldigt lite dialog.

Filip Sjöström, arrangör av Tusenmannamarschen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här