En vetenskaplig undersökning redovisar att dödligheten i cancer ökar ju fler basstationer som finns i närområdet. Forskarna drar slutsatsen att mikrovågstrålningen från basstationerna leder till ökad cancerdödlighet.

Forskare från Brasilien har undersökt om den sammanlagda exponeringen för  mobilbasstationer påverkar dödligheten i olika cancerformer. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research and Public Health den 29 januari 2021.

Forskarna jämförde antalet dödsfall per invånare i olika cancersjukdomar från det nationella dödsregistret med invånarnas beräknade sammanlagda exponering för mikrovågsstrålning från basstationerna. Beräkningen av exponeringen togs fram genom att ta hänsyn till antalet mobilbasstationer och hur länge (antal år) de varit i drift i området.

Resultatet visade att de områden som sammanlagt utsatts för mest strålning från basstationer hade högre dödlighet i cancer.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Ökad cancerdödlighet med fler mobilbasstationer