När levande djur har eliminerats och ersatts med patenterade växtbaserade alternativ kommer oligarkernas globala företag effektivt att kontrollera livsmedelsförsörjningen i sin helhet, och de som kontrollerar maten kontrollerar människorna.

Industriellt jordbruk är en viktig drivkraft bakom miljöförstöring och ohälsa. Denna destruktiva cykel försvaras i namn av prisvärd mat och behovet av att mätta massorna.

Industriellt jordbruk använder 75% av tillgänglig jordbruksmark men producerar bara 30% av maten som konsumeras globalt. Små gårdar med biologisk mångfald använder 25% av marken och ger 70% av vår kost. Om den industriella jordbruksandelen fortsätter att stiga kommer den så småningom att döda livet på hela planeten och eliminera alla möjligheter att odla mat.

Ökningen av falskt syntetiskt fabriksframställt kött är ett försök att återskapa samma globala kontroll över livsmedelsförsörjningen som Monsanto och andra redan uppnått genom patenterad GMO-fröutveckling.

När levande djur har eliminerats och ersatts med patenterade växtbaserade alternativ kommer de globala företagen (läs t.ex. Bill Gates) effektivt att kontrollera livsmedelsförsörjningen i sin helhet, och de som kontrollerar maten kontrollerar människorna.

Tester avslöjar t.ex. att Impossible Burger innehåller 11,3 ppb glyfosat; djurstudier visar att 0,1 ppb glyfosat kan förändra funktionen hos mer än 4 000 lever- och njurgener och orsaka organskador.

I flera år har jag m.fl. förespråkat en ekologisk kost för att optimera vår hälsa, undvika vanliga hälsoproblem och hjälpa till att regenerera miljön.

Att välja ekologiska livsmedel minskar din exponering för bekämpningsmedel, herbicider, genetiskt modifierade (GMO) livsmedel, syntetiska livsmedelstillsatser och nanoingredienser, varav många inte framgår av innehållsdeklarationerna.

Förutom att skydda miljön och återuppbygga marken stöder inköp av ekologiskt också djurens välbefinnande och främjar den biologiska mångfalden hos växter och vilda djur samt bidrar till en lokal småskalig struktur för matförsörjning.

Tyvärr äter t.ex. amerikaner inte bara en övervägande del processad mat, utan 58% av den är ultraprocessad – produkter längst ut i det ”signifikant förändrade” spektrumet som har kopplats tydligt till fetma, ohälsa och tidig död i ett antal studier.

Den s.k. utvecklade världen i allmänhet äter betydande mängder bearbetad mat, och sjukdomsstatistik – den metabola pandemin avslöjar konsekvenserna av denna trend. All mat som inte är direkt från vinstocken, marken, busken, vattenkällan eller ett träd anses vara bearbetad.

Beroende på hur mycket förändring maten genomgår kan bearbetningen vara minimal eller signifikant. Till exempel bearbetas fryst frukt vanligtvis minimalt, medan pizza, läsk, mikrovågsmåltider och laboratorieskapade köttalternativ faller inom den ultrabearbetade kategorin. Ökningen av bearbetade och ultrabearbetade livsmedel som stapelvaror har också en till stor del dold inverkan, eftersom det hotar den övergripande livsmedelssäkerheten.

Medan ätbara trädgårdsodlingar har blivit mer populära de senaste åren, är det få som odlar sin egen mat idag och förlitar sig istället på bearbetad mat från livsmedelsbutiken, varav mycket är gjord med patenterade GMO-ingredienser.

Vem tjänar då mest på GMO-mat?

Patentinnehavarna – stora, multinationella företag som är beroende av sina aktieägare snarare än det lokalsamhälle där grödorna odlas – skördar vinsterna. Den lokalproducerade naturliga maten missgynnas.

Industrialisering av mat hotar mänsklighetens överlevnad

I en artikel i Independent Science News nyligen diskuterar den kända aktivisten Vandana Shiva, Ph.D. de progressiva försöken att industrialisera det globala livsmedelssystemet med mer falska livsmedel och falskt kött och förstörelsen som oundvikligen följer.

Shiva skrev:

”Mat är inte en vara, det är inte ”grejer” som sätts ihop mekaniskt och artificiellt i laboratorier och fabriker. Mat är livet. Mat innehåller bidrag från alla varelser som gör matväven, och den har potential att upprätthålla och regenerera livsväven.”

”Mat har också potential för hälsa och sjukdom, beroende på hur den odlas och bearbetas … Allt är mat, allt är något annats mat” …

Hippokrates sade: ‘Låt mat vara din medicin’. I Ayurveda, Indiens gamla livsvetenskap, kallas mat ”sarvausadha” medicinen som botar alla sjukdomar.”

Industriella livsmedelssystem har reducerat mat till en vara, till ”grejer” som sedan kan konstrueras i labb och tillverkas fabriker. I processen har både planetens hälsa och människors hälsa nästan förstörts.

”75% av den planetariska förstörelsen av mark, vatten, biologisk mångfald och 50% av utsläppen av växthusgaser kommer från industriellt jordbruk, vilket också bidrar till 75% av livsmedelsrelaterade kroniska sjukdomar.”

Det är viktigt att industrialiseringen av jordbruket, där tung användning av kemikalier är normen, denaturerar jorden, förstör dess fertilitet och inte returnerar organiskt material tillbaka till det. Som ett resultat försämrar det land och förvandlar det till öken – den fullständiga motsatsen till vad ett hälsosamt system gör.

Industriellt jordbruk hotar också den globala vattenförsörjningen, dehydrerar snabbare än det kan fylla på och förorenar det som finns kvar med giftiga kemikalier och överskott av näringsämnen som driver giftig algtillväxt, vilket resulterar i stora döda zoner. Växt- och djurlivsdiversitet – särskilt pollinerande insekter – decimeras också av kemisk monokultur.

När man tittar på hela den ekologiska cykeln kan man tydligt se hur industriellt jordbruk är en viktig drivkraft för progressiv förstörelse, men ändå försvaras denna destruktiva cykel i namn av prisvärd mat och behovet av att mata massorna. Även om vi verkligen behöver maximera livsmedelsproduktionen på ett överkomligt sätt, är det nuvarande systemet otroligt kortsiktigt. Även om det kan vara till hjälp i stunden, skapar dess miljöeffekter en värld där framtida generationer inte kommer att kunna odla mat eller hitta dricksvatten. Det är viktigt att inse att när matjorden är utrotad kan du inte odla mat oavsett hur många kemikalier du lägger till den.

Det kan låta som skräckinjagande överdrifter, men vi är verkligen inom en generation nära en tid då stora befolkningar kommer att utplånas, så att vi inte radikalt och snabbt ändrar kurs. Detta är ett långt större hot än klimatförändringar p.g.a. några grader varmare.

År 2014 varnade Maria-Helena Semedo, biträdande generaldirektör för naturresurser för FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation, att med den nuvarande takten av matjordsförstöring kommer all världens matjord att vara borta på mindre än 60 år.

I dag betyder det att vi kanske bara har cirka 55 år kvar. Vattenbrist blir också ett akut problem runt om i världen.

Vägen till noll hunger

Som noterats av Shiva, ”Biologisk mångfaldsintensivt och giftfritt jordbruk … producerar mer näring per tunnland samtidigt som planeten föryngras. Det visar vägen till ‘Zero Hunger’ …”

Hon påpekar också att medan industriellt jordbruk använder 75% av tillgänglig jordbruksmark, producerar det bara 30% av den mat vi faktiskt äter.

”Samtidigt ger små gårdar med biologisk mångfald som använder 25% av marken 70% av maten”, skriver hon. ”I den här takten, om andelen industriellt jordbruk och industriell mat i vår kost ökas till 45%, kommer vi att ha en död planet. En utan liv och utan mat.

Shiva tillägger: ”Den galna rusningen efter falsk mat och falskt kött, okunnig om mångfalden i våra livsmedel och matkulturer och den biologiska mångfaldens roll för att upprätthålla vår hälsa, är ett recept för att påskynda förstörelsen av planeten och hälsan.”

Shiva svarar på Impossible Foods försvar av GMO-soja

Vid det här laget är du förmodligen medveten om den senaste matflugan: The Impossible Burger, hyllad av många veganer och Silicon Valley-oligarker (Gates m.fl.) som svaret på miljöproblem som skylls på boskap.

Impossible Foods falska kött är tillverkat med GMO-soja, specifikt valt av företaget för sin ”hållbarhet”. Senior chef för påverkansstrategi, Rebekah Moses, sa nyligen till FoodNavigator-USA:

”Vi har iakttagit en enorm noggrannhet och vi är övertygade om att vi inte tar ett steg bakåt när vi använder GMO-soja när det gäller hållbarhet.”

I sin artikel i Independent Science News motbevisar Shiva företagets påstående och noterar att: ”Med tanke på att 90% av monarkfjärilarna har försvunnit på grund av Roundup Ready Crops, och vi lever genom vad forskare har kallat ett” insektsarmageddon ”, är användning av GMO-soja knappast ett” miljömässigt ansvarsfullt alternativ.”

Shiva påpekar också företagets ”totala okunnighet” om att herbicidresistenta superväxter driver användningen av allt större mängder giftigare herbicider.

Som rapporterats av St. Louis Post-Dispatch kommer 2,4-D-kopplat till cancer och endokrin dysfunktion och känt för sin driftpotential-att spridas på miljontals ytterligare tunnland jordbruksmark i USA i år. Bill Gates har köpt massor av jordbruksmark och är nu den största markägaren i USA. De globala jordbruksjättarna har även köpt upp jordbruksmark i Ukraina i storlek med hela Italiens jordbruk.

Försök att begränsa användningen av dikamba i Arkansas, som har decimerat de icke-dikambaresistenta grödorna under de senaste åren, misslyckades också, med tillsynsmyndigheter som valde att lätta på restriktionerna istället.

Shiva skriver i Independent Science News: ”I en tid då över hela världen rörelsen för att förbjuda GMO och Roundup växer, är marknadsföring av GMO-soja som” falskt kött ”vilseledande av ätaren både när det gäller hamburgarens ontologi och på påståenden om säkerhet.”

Ryssland som framtidens stora exportör av spannmål förbjuder GMO och därmed även Roundup.

Impossible Burger – en betydande källa till giftigt glyfosat

Faktum är att de senaste testerna som initierats av Moms Across America avslöjar att Impossible Burger innehåller glyfosat – en självklarhet, verkligen, med tanke på att den är gjord med GMO-soja, eftersom herbiciden integreras i hela växten och inte kan tvättas bort.

Som rapporterats av Moms Across America den 16 maj 2019: ”Det totala resultatet (glyfosat och dess nedbrytning av AMPA) var 11,3 ppb. Moms Across America testade också Beyond Meat Burger och resultaten var 1 ppb.

”Denna nya produkt marknadsförs som en lösning för” hälsosam ”kost, när i själva verket 11 ppb av glyfosat herbicidförbrukning kan vara mycket farligt. Endast 0,1 ppb glyfosat har visat sig förändra genfunktionen hos över 4000 gener i lever, njurar och orsaka allvarliga organskador hos råttor.”

”The Impossible Burger är gjord av GMO-soja, som har visat sig orsaka organskador i djurstudier och har visat sig skilja sig avsevärt från icke-GMO-soja.”

”De genetiskt modifierade ingredienserna i Impossible Burger, som innehåller en genetiskt modifierad jäst och genetiskt modifierade sojaleghemoglobinproteiner, varav 46 är oredovisade och otestade, är ännu mer oroande för många konsumenter än de långsiktiga hälsoeffekterna från glyfosat på grund av den rapporterade omedelbara allergiska reaktionspotentialen, vilket erkänns av tillverkaren.”

Moms Across America påpekar också att medan Impossible Foods hävdar den viktigaste ingrediensen i sitt falska kött – leghemoglobinsoja – ”har konsumerats i hundratusentals år”, har Michael Hansen, Ph.D., en senior forskare vid Consumers Union (en division för konsumentrapporter), sagt: ”Detta är kategoriskt inte sant.”

I samma artikel fortsätter Living Maxwell med att säga: ”Ett e-postmeddelande till Impossible Foods som frågar” Hur kan heme i Impossible Burger vara” identiskt ”med heme som människor har konsumerat i hundratusentals år i kött och andra livsmedel om du genetiskt konstruerar det?” har ännu inte besvarats.”

Dessutom påpekar Living Maxwell att medan företaget berättade för US Food and Drug Administration att dess soja leghemoglobin var ”väsentligen likt” proteiner som konsumeras i kött och andra grönsaker, berättar Impossible Foods nu för kunderna (på sin webbplats) att detta GMO-hem är ”identiskt” med det som finns i andra livsmedel.

Hur många GMO-ingredienser innehåller Impossible Burger?

Moms Across America varnar också för att GMO-soja kanske inte är den enda ingrediensen i Impossible Burger som bidrar till glyfosatbelastningen. Flera av ingredienserna i dess falska kött finns också i GMO-form (även om det är okänt om företaget använder GMO-källor för dem), och andra kan ”torkas” med hjälp av glyfosat strax före skörd.

Kort sagt, någon eller alla av följande ingredienser i Impossible Burger kan potentiellt vara GMO och / eller förorenade med glyfosat:

”… Sojaproteinkoncentrat … Solrosolja, naturliga smaker … Potatisprotein, metylcellulosa (eventuellt från bomull), jästextrakt, odlad dextros, livsmedelsstärkelse modifierad, soja leghemoglobin … Sojaproteinisolat, blandade tokoferoler (vitamin E) … Tiaminhydroklorid (vitamin B1), natriumaskorbat (vitamin C), niacin, pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), vitamin B12.”

Hypotetiskt kan ingredienserna i Impossible Burger nästan alla vara GMO, eftersom endast fyra ingredienser på listan sannolikt inte är GMO: vatten, kokosnötolja, zinkglukonat och salt.

För att citera Shiva igen: ”De senaste rättsfallen har visat kopplingarna mellan Roundup och cancer. Med uppbyggnaden av skulder relaterade till cancerfall är investeringarna i Roundup Ready GMO-soja blindhet för marknaden. Eller hoppet om att lurande konsumenter kan rädda Bayer/Monsanto.”

Köttsimulerade produkter handlar om vinst och kontroll

Shiva påpekar också en annan ”ontologisk förvirring” som specifikt rör den falska köttindustrin. Enligt Impossible Foods är GE-jäst-härledd ”heme” det som gör att Impossible Burger ”levererar den läckra explosionen av smak och arom som köttätande konsumenter längtar efter.”

”Jag hade trott att den växtbaserade kosten var för veganer och vegetarianer, inte köttälskare”, säger Shiva.

Det är ett rimligt antagande, utan tvekan. Men det som verkligen driver den växande falska köttindustrin är faktiskt inte ett veganskt tankesätt, snarare är det ultimata målet att ersätta riktigt kött helt och hållet med en patenterad fabriksframställd produkt.

Shiva skriver: ”Faktum är att främjandet av falska livsmedel verkar ha mer att göra med att ge nytt liv till det misslyckade GMO-jordbruket och skräpmatindustrin, och hotet mot det från det ökande medvetandet och medvetenheten överallt om att ekologisk, lokal, färsk mat är riktig mat som regenererar planeten och vår hälsa.”

Det här handlar om vinster och kontroll. De som hoppar på Fake Food Goldrush, har ingen märkbar kunskap eller medvetenhet om eller medkänsla för levande varelser, livsväven eller rollen som levande mat för att väva den webben.

”Deras plötsliga uppvaknande till” växtbaserade dieter ”, inklusive GMO-soja, är en ontologisk kränkning av mat som ett levande system som förbinder oss med ekosystemet och andra varelser och indikerar okunnighet om mångfalden av kulturer som har använt en mångfald av växter i sina dieter. ”

Kort sagt, ökningen av falskt kött är ett försök att återskapa samma globala kontroll över livsmedelsförsörjningen som Monsanto och andra uppnådde genom sin patenterad GMO-fröutveckling. Nu vill de göra samma sak med animaliska produkter, och när levande djur elimineras och ersätts med patenterade växtbaserade alternativ – precis som omsättbara arvegods och konventionella frön ersattes med patenterade frön som du måste betala för varje säsong – kommer globala megaföretag effektivt att kontrollera livsmedelsförsörjningen i sin helhet.

Som Shiva påpekar kommer ökningen och den massiva tillväxten av falska livsmedel inte att lösa något av våra problem, men kommer att ”påskynda rusningen till kollapsen” av vårt livsmedelssystem, ekologi, människors hälsa och jordbrukarnas försörjning.

Det skall tilläggas att det kommer att påskynda avskaffandet av personliga fri- och rättigheter eftersom den som kontrollerar maten kontrollerar folket.

Impossible Foods attackerar regenerativt jordbruk

Som man kan förvänta sig attackerar Impossible Foods direkt regenerativ jordbruk i sin impact report från 2019 och hävdar att gräsbetad boskapsuppfödning genererar högre mängder växthusgasutsläpp än kor som föds upp i koncentrerad djurfoderverksamhet (CAFO). Detta trots att nya bevis som visar att gräsbetad djurhållning faktiskt har nettonegativa utsläpp efter att alla relevanta faktorer har beaktats.

Enligt en livscykelanalys från tredje part – utförd av samma företag som genomförde Impossible Burgers livscykelanalys – är koldioxidavtrycket för nötkött från White Oak Pastures (en regenerativ gård) 111% lägre än konventionellt CAFO-nötkött, eftersom ”systemet effektivt fångar upp markkol och kompenserar en majoritet av utsläppen relaterade till nötköttsproduktion.”

Sammantaget, inklusive enteriska utsläpp, gödselutsläpp, avskiljning av koldioxid i marken, vegetationskol, diverse jordbruksaktiviteter, slakt och transport, befanns de totala nettokolutsläppen från nötköttsproduktionen på vita betesmarker vara negativa 3,5 kilo (kg) koldioxidutsläpp per kilo färskt kött, vilket gör detta integrerade, holistiska system sex gånger mer koldioxideffektivt än den genomsnittliga CAFO-produktionsmodellen.

Samtidigt är Impossible Foods sojabaserade falska kött fortfarande en koldioxidutsläppare.

Som rapporterats av Civil Eats, medan gräsbetat nötkött har en nettokolsänka på 3,5 kg per kg färskt kött, producerar konventionella sojabönor 2 kg koldioxidutsläpp för varje kg mat, och ärtprotein (som Beyond Burger använder för sitt köttsubstitut) producerar 4 kg kol för varje kg mat.

Så hur kan fejkkött anses vara ett mer miljövänligt alternativ än regenerativt jordbruk?

Förutom att fortfarande vara en koldioxidutsläppare gör GMO-soja ingenting för att regenerera och bygga jordar, ingenting för att skydda vår insekts- och djurlivspopulation, ingenting för att öka växtdiversiteten och ingenting för att förbättra konsumenternas hälsa. Tvärtom, majs och soja, både konventionell och GMO, eliminerar gräsmarker över hela USA i den ”snabbaste takten sedan 1930-talet”, rapporterade The Washington Post redan 2013. Denna omvandling av gräsmarker och prärier till monokulturer kan faktiskt vara bland de allra värsta miljöeffekterna av alla.

Som noterats i Christian Science Monitor förbättrar prärierestaurering (som är en del av den regenerativa jordbruksmodellen) ”vattenretention och binder kol i jorden.”

Förstå skalbarheten i regenerativt jordbruk

När de konfronterades med avvikelsen och bad om en kommentar sa en talesperson för Impossible Foods till Civil Eats att de ”försöker öka medvetenheten om att gräsbetad, omfattande produktion helt enkelt inte är skalbar.” Bortsett från att kringgå frågan är detta påstående inte heller fast förankrat i verkligheten.

White Oaks Pastures ägare Will Harris sa till Civil Eats: ”White Oak Pastures kommer aldrig att bli ett multinationellt företag. Det kommer aldrig att finnas en verkligt regenerativ, human, rättvis gård som kommer att skalas till en nationell nivå – mycket mindre multinationell. Istället borde varje landsbygdslän i alla 50 stater ha en White Oak Pastures eller två. Så var det förr.”

Med andra ord får man inte blanda ihop regenerativt jordbruk med den industriella jordbruksmodellen där ett litet antal globala företag producerar en majoritet av livsmedlen baserat på patent och monopol.

Den regenerativa modellen kräver en ökning av antalet gårdar, inte en ökning av antalet nötkreatur som odlas per gård. Detta har också civila och lokala samhällsfördelar som är svåra att sätta en riktig prislapp på.

Som svar på Impossible Foods grundlösa attack på regenerativt jordbruk har Harris utfärdat en öppen inbjudan till Impossible Foods tjänstemän att besöka hans gård för att få en grundlig förståelse för hur regenerativt bete faktiskt fungerar.

Gödselindustrin är en stor utsläppare av metan

I relaterade nyheter har ny forskning också funnit att gödselindustrin i USA släpper ut hela 29 gigagram metan per år – över 100 gånger mer metan än tidigare branschuppskattningar på 0,2 gigagram per år.

Utsläppen från enbart gödselindustrin är också tre gånger högre än Naturvårdsverkets (EPA) uppskattning för alla metanproducerande industrier tillsammans, som man hävdar producerar 8 gigagram metan per år. Anledningen till så höga metanutsläpp från gödselindustrin är att den använder naturgas (som till stor del är metan).

Kost är en avgörande faktor för hälsa och livslängd

Alla som är vilseledda nog att tro att de kan leva ett långt, hälsosamt liv som upprätthålls av syntetiska kemikalier, giftiga korn (konventionella eller GMO-korn förorenade med bekämpningsmedel och herbicider) och falskt kött som härrör från nämnda giftiga korn kommer sannolikt förr eller senare att få ett obehagligt uppvaknande.

Även om man kan argumentera på obestämd tid om vilken typ av diet som är bäst, finns det helt enkelt inget argument mot att riktig mat är bättre för människokroppen än en syntetisk och giftig. Varje påstående om motsatsen kan säkert ignoreras som ett PR-knep. Så om du bryr dig om din hälsa och ditt välbefinnande behöver du helt enkelt göra riktig mat till en hög prioritet. Kom igång genom att tänka på följande riktlinjer:

Fokusera på råa, färska livsmedel och undvik så många bearbetade livsmedel som möjligt (om det kommer i en burk, flaska eller förpackning och har en ingrediensförteckning bearbetas den).

Byt ut läsk och andra sötade drycker med rent, filtrerat vatten.

Handla av livsmedelsbutiker i närområdet där de flesta av de hela livsmedlen finns, såsom kött, frukt, grönsaker, ägg och ost. Inte allt i närområdet är hälsosamt, men du kommer att undvika många av de ultrabearbetade livsmedlen på detta sätt.

Variera hela maten du köper och hur du äter dem. Till exempel är morötter och paprika välsmakande doppade i ekologisk hummus. Du får crunch av grönsaken och den släta konsistensen av hummus för att tillfredsställa din smak, din hjärna och din fysiska hälsa.

Stress skapar ett fysiskt sug efter fett och socker som kan driva ditt beroendeframkallande, stressätande beteende. Om du kan känna igen när du blir stressad och hitta ett annat sätt att lindra känslorna kommer dina matvanor sannolikt att förbättras.

Lars Bern, fritt efter Mercola

Originaltext: anthropocene.live, Oligarkins nya monopol värt 30 000 miljarder kronor per år

1 KOMMENTAR

  1. Jag är ingen oligark, bara en vanlig människa -med starka högersympatier dessutom- och jag vill vara vegan, inte för att stödja någon ”oligark”, utan jag är vegan -högervegan- för att jag älskar djur och inte längre vill vara en del av det dödsbaserade system jag förut medverkade i.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här