10 februari 2012

Utvecklingscentrum Stockholm
Kammaråklagare Roger Waldenström

    Re: ÅM 2011/8263 (AM-185260-11)

Den 4:e november anmäldes ett antal personer inom regering, riksdag och krigsmakten för krigsbrott i Libyen.

Under de vändor (sju inklusive denna begäran om omprövan/överprövan) som sedan förevarit har bl a följande blivit allt klarare:

    1. Uppenbarheten i de brott som begåtts:

a. Identifierandet av en svensk minister (Carl Bildt, utrikesminister ) som huvudmisstänkt för att ha lurat riksdagen och möjligen också regeringen in i ett krig som utåt påstods handla om att skydda civila men vars syfte redan innan denne minister skrev regeringens proposition och riksdagen gav sitt bifall var regimskifte, något FN aldrig bemyndigade i den aktuella resolutionen (1973).

b. Libyen har efter Sveriges och NATO:s oprovocerade anfall gått från att ha varit Afrika mest välmående stat (FN 2010) till en krigszon med enligt uppgift upp till en miljon flyktingar, 150 000 döda[url=http://highcrimes.org/sv/filed-reports-2/sweden/omprovan-ra/#_ftn1][1][/url] och befinner sig i dag under nominell kontroll av terroriststämplade organisationer som trots att ett de facto inbördeskrig synes råda mellan dess olika fraktioner ändå finner resurser att från södra Turkiet ägna sig åt förnyad terroristverksamhet – nu mot regeringen i Syrien.[url=http://highcrimes.org/sv/filed-reports-2/sweden/omprovan-ra/#_ftn2][2][/url]

    2. En anmärkningsvärd ovilja inom åklagarmyndigheten att inleda förundersökning.

Detta trots lagstadgad åtalsplikt.[url=http://highcrimes.org/sv/filed-reports-2/sweden/omprovan-ra/#_ftn3][3][/url]

    3. En till synes utbredd brist på insikt inom åklagarmyndigheten på vilka lagar som egentligen reglerar myndighetens verksamhet.

Vid tre tfn samtal med tre olika åklagare 2012-01-16 (jouråklagare Stockholm, åklagare vid RÅ samt kammaråklagare vid UtvC i Stockholm) framkom att ingen av dem kunde svara på fråga ”a” nedan, eller helt enkelt gav fel svar. I fråga ”b” svarade alla, felaktigen, ”nej”:

a. Vilken är den juridiska definitionen på ”målsägare”?

b. Finns det något lagrum som definierar förhållandet mellan de som anmält (svenska röstberättigade, totalförsvarspliktiga och skattebetalande medborgare) och den svenska staten?

Läs mer om omprövan på highcrimes.org

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här