Under våren har många anekdotiska vittnesmål förekommit om onormala blödningar i underlivet efter injektion med covidvaccin – både hos unga flickor och kvinnor som passerat klimaktieriet. Nu rapporteras att det även officiellt inkommit mellan 300-400 rapporter i Sverige på dylika blödningar och menstruationsrubbningar, och i Danmark är motsvarande siffra över 1000.

Ebba Hallberg, senior expert vid Läkemedelsverket säger till TT att rapporterna bland annat kan handla om oregelbunden menstruation samt även att man blöder efter klimakteriet.

Det handlar om menstruella avvikelser i samband med vaccination mot covid-19, säger hon.

Just nu betonar man inte ser några klara samband mellan mensrubbningarna och covidvaccinen, men Hallberg försäkrar att det följs på EU-nivå.

Läs mer på nyadagbladet.se, Onormala blödningar i underlivet rapporteras efter covidvaccin