Det pågår i Sverige en omfattande utprovning av en ny metod av ett experimentvaccin i form av en mRNA-teknik. Detta större försök beräknas vara slutfört i början av 2023 då en riktig utvärdering ska göras, då främst av Pfizer-Biontech och Modernas injektioner.

Efter det stora historiska misstaget med massiva medicinska försök i nazistiska koncentrationsläger under tidigt 1940-tal, ville man efter följande rättegångar stävja sådana inhumana metoder genom att upprätta spärrar, vilket gjordes i Nürnbergkonventionen, senare omformulerad som Helsingforsdeklarationen. Deras innehåll kan man föredömligt finna på Etikprovningsmyndighetens webbsida.

Varje medicinskt försök som ska genomföras ska alltså omgärdas med strikta bestämmelser som ger objektet, forskningspersonen långtgående rättigheter om exempelvis information och där frivilligheten är stor. För egen del har jag dessutom av fri vilja deltagit i försöket och uppgett mina uppgifter och anmält mig som frivillig att delta i den kontrollgrupp som bör finnas för att man rätt kan utvärdera resultaten.

 

Legitimerad personal har stort ansvar

Men innan ett medicinskt försök ska kunna ta sin början ska det utsättas för en etisk prövning. Det vill säga de experimentinjektioner som utförts i Sverige av legitimerad personal med åtskilliga miljoner vuxna ska ha underställts en etisk prövning. Före jag anmälde mig att som forskningsperson delta i kontrollgruppen ville jag se vilka i Sverige som godkänt den etiska prövningen så jag beställde en sådan etisk prövning hos såväl Socialdepartementet som hos Etikprövningsmyndigheten. Jag åberopade offentlig handling.

 

Registrator fann ingen Etisk Prövning

Det tydligaste svaret fick jag från registrator på Socialdepartementet som, trots att hon lade sig vinn om att besvara min begäran och också hörde sig för hos sina kollegor, så återfanns ingen sådan prövning. På Etikprövningsmyndigheten kunde de visa upp flera ansökningar om etikprövning, men det gällde för olika forskningsansökningar för att undersöka olika effekter av vaccineringen – men inte någon ansökan om själva den första vaccineringsfasen.

(Den skriftväxling jag haft med dessa redovisas till den som publicerar detta öppna brev.  Vill läsaren se den kan man begära ut mailväxlingen som offentlig handling)

Detta utgör ett dilemma för vaccinerande personal och dessa bör för att inte bryta mot Helsingforsdeklarationen omedelbart vägra att delta i fortsatt vaccinering tills de efter förfrågan kan erhålla bevis för att en sådan etisk prövning finns. Annars är det som nu genomförs enligt Johan Carlssons egna ord enbart ”en logistikövning” i ett brott mot Helsingforsdeklarationen.

Men också var och en som deltar i detta försök kan också dömas då det i utbildningen ingår krav på att för att få en legitimation så ska man ha kunskap om dessa. Det är samma regler som gäller här som i trafiken. och respekten för lagen. Oavsett om man har körkort eller inte och åker fast för trafikbrott så blir man dömd. Det går inte att skylla på att man inte visste – och det blir till och med värre straff om man helt saknar körkort. I fallet med Brott mot Helsingforsdeklarationen innebär det att man kan dömas för brott mot mänskligheten.

 

Parallellen med Macchiarini

Det finns en annan relativ färsk parallell i svensk medicinhistoria där faktiskt Paolo Macchiarini fälldes för att hans etiska prövning i experimentet med plaststrupar saknades/ var bristfällig.

Eftersom Folkhälsomyndigheten nu förordar att även barn och ungdomar som inte är myndiga ska delta i ett experiment så ökar kraven på en fullgod etisk prövning. Nu rör det sig om omyndiga forskningspersoner – försöksobjekt. Finns inte detta bör enligt god rättssed hela ledningen för den myndigheten ställas till ansvar.

Detta öppna brev kommer också att publiceras där jag lyckas, men det kommer också att översättas och överlämnas till de internationella grupper som vill åstadkomma en ny tribunal där ansvariga ställs till svars för flertalet övergrepp och vetenskapliga bedrägerier.

Till de två namngivna läkarna ska sägas att vi ett tag hade en öppen och bra dialog i vissa medicinska frågor runt covid, men när frågorna blev svårare fick jag inga svar. Ni är välkomna att svara på detta Öppna brev i de kommentarsfält som finns på ställen där det publiceras. Då har vi en fortsatt dialog.

Till övriga som detta öppna brev främst riktar sig är er medverkan i ett avbrytande av experimenten viktig. Ni skulle bidra till ett återställande av en riktig moral och etik. En handfull läkare och sjuksköterskor har redan tagit detta steget och ställt sig upp, trots den mobbning de utsatts för. De borde vara era hjältar och hjältinnor. De behöver stöd.

Ingemar Ljungqvist, Dr Sc (OIUCM)

 

3 KOMMENTARER

 1. Vad vill du med artikeln? ?

  De vaccin som används i Sverige är godkända av Läkemedelsverket. För det behövs inte någon etikprövning av etikprövningsnämnden. Hade detta varit en farmakologisk studie hade det varit en annan femma.

  Att tycka att det gått för fort att ta fram
  dessa vaccin kan man tycka illa om, om man vill, och det är ju upp till var och en att besluta om man vill ta emot vaccinet eller inte. Självklart kan man rikta kritik mot myndigheter om man finner att underlaget bakom godkännandet brister. Gör gärna det, men skuldbelägg inte legitimerad personal som ger ett godkänt läkemedel på godkända indikationer.

  Jag tror inte författaren bakom artikeln förstått att det är godkända vaccin som ges utifrån godkända indikationer.

  • Det kan inte föreligga ett godkännande eftersom det är ett uttryckligt experiment som skall avslutas under 2023. Du borde läsa på innan du yttrar dig.

 2. TIPS:

  Enligt Folkhalsomyndighetens senaste officiella siffror (15 juli – 15 augusti) dog 0,02% av ovaccinerade anmalda covid-fall, jamfort med 0,2% av de vaccinerade, d.v.s. 10 ggr fler vaccinerade. Se tabell 1b och 1c i lanken nedan.

  Av de som varit ’fullvaccinerade’ i tva veckor och blev covid-sjuka (s.k. ’genombrottsinfektion’), dog HELA 5%! (Se stycket ’Symptom och allvarighetsgrad’)
  De anger som anledning till den skyhoga siffran att de fullvaxinerade har betydligt hogre genomsnittsalder, men samtidigt visar ’Tabell A’ (lank nedan) att andelen ’genombrottsinfektioner’ var mycket hogre bland medelalders an bland aldre (ca 3 ggr hogre bland de 40-49 jamfort med de over 80, per 1000 vaccinerade).

  Lank till Folkhalsomyndighetens statistik: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/uppfoljning-av-vaccination/forekomst-av-covid-19-efter-vaccination/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här