Förutom de uppenbara riskerna med omfattande användning av munskydd som lägre syrenivå så har forskning sedan 2012 visat att nanofiber man andas in från munskydd kan orsaka allvarlig inflammation i lungorna och även leda till cancer (mesoteliom) eftersom dessa nanofiber från munskydd liknar asbest.

bitchute.com