roundup-001Dr. Gilles–Éric Séralinis studie ”Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” [1] publicerades först i ”Food and Chemical Toxicology journal” (FCT) i november 2012, men mötte på grund av Monsantos stora inflytande kraftig kritik och drogs till slut tillbaks på felaktiga grunder [2] i november 2013.

I början förekom anklagelser om forskarfusk, men FCT:s utredning visade tidigt att inget fusk gick att påvisa. [3] Efter att ha utsatts för press dels från den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA av det engelska namnet European Food Safety Authority) som var fylld av personer med dokumenterade band till Monsanto och GMO-industri och dels från den då helt nyskapade och väldigt inflytelserika posten ”Associate Editor for Biotechnology” som hade skapats på Elsevier, det företag som publicerar FCT, och besatts av en före detta Monsanto–anställd så drog redaktören för FCT oväntat tillbaks Gilles–Éric Séralinis studie på ett sätt som stred mot de riktlinjer som styr på vilka grunder forskarrapporter ska kunna dras tillbaks. [2][4]

Motiveringen för tillbakadragandet av Gilles–Éric Séralinis studie var att den hade använt sig av fel typ av råttor, fel antal råttor och fel statistisk analysmetod. Råttorna som hade använts påstods ha ovanligt lätt för att utveckla tumörer. [2]

Inget av detta ska dock kunna räcka som grund för tillbakadragande av en forskarrapport enligt riktlinjerna som är bestämda av Committee on Publication Ethics där FCT är medlem. [2][4]

Professor Gilles–Éric Séralini förklarade att de omöjligen kunde ha gjort fel i sin studie eftersom de hade använt samma sorts råttor, nästan samma antal råttor och samma statistiska analysmetod som Monsanto själva hade använt i sina studier. Om hans studier inte höll måttet borde sålunda inte heller Monsantos studier ha gjort det. Vidare menade han att det var ovidkommande att denna typ av råttor hade lätt att utveckla tumörer då det fanns en stor och statistisk signifikant skillnad mellan hur mycket skador och tumörer som hade utvecklats hos de råttor som hade fått Roundup och/eller majs som var genetiskt modifierat att tåla Roundup jämfört med de som fungerade som kontroller. Dessa förklaringar bortsåg dock både FCT:s redaktör såväl som mainstreammedia från, även om några medier nämnde dem. [2][5]

Dr. Gilles–Éric Séralinis viktiga studie återpublicerades dock slutligen under juni 2014 som ”Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” i ”open access”-journalen ”Environmental Sciences Europe”. [6]

Under augusti 2015 publicerades en peer-review rapport av forskarna John Fagan, Terje Traavik and Thomas Bøhn som kritiserade sättet som Gilles–Éric Séralinis studie hade dragits tillbaka på och som efter en genomgång av all relevant forskning på området bekräftade att den Roundup–tåliga majsen och bekämpningsmedlet Roundup är är skadliga för lever och njurar redan vid mängder s