Människor har använt traditionella naturläkemedel i århundraden. Det hotas av ett nytt EU-direktiv som har trätt i kraft i Storbritannie