Hem ! Nyhet Österrike förbjuder oinjicerade från offentliga platser – 36% vägrar ta sprutan