Östrogen skyddar kvinnor från corona

östrogen

Coronaviruset drabbar långt fler män än kvinnor! Det har forskare kommit fram till efter att man studerat både antalet drabbade, hur många som dör av viruset samt tittat på olika åldersgrupper. Man har även märkt att ju högre ålder det är på de insjuknade desto större blir skillnaderna mellan män och kvinnor.

Det är forskare i Italien, Kina samt i USA som redan nu kan dra en säker slutsats utifrån tusentals patienter som insjuknat. Vid Institutet Maria Negri i Bergamo har man kommit fram till att tre av fyra insjuknade är män. Samma överrepresentation finns bland de svenska fallen (statistik från den 28 mars).

Hos de riktigt gamla ser den italienska statistiken ännu värre ut – där är 80 % av de insjuknade män.

Läs mer på almanova.eu

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here