Sedan 2006 har användningen av nanopartiklar i konsumtionsvaror ökat med över 600 procent. Nanoteknologi som involverar manipulation av element på atomär och molekylär skala används nu i över 1300 kommersiella produkter och konsumentprodukter. Detta antal förväntas tredubblas till 2020. Men är dessa nanopartiklar säkra för människor och miljön, speciellt när de används i livsmedelsprodukter.

Läs mer på Natural News