Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters

bank Manifestation Belgien

EU-advokaten Henning Wittes överklagande sågar Norrköpings tingsrätts dom på 10 punkter:

1. Norrköpings tingsrätt har behandlat andra satsen i 9 kap 14 § regeringsformen,

”Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Lag (2010:1408)” som om den inte fanns och därmed egenmäktigt ändrat i Sveriges grundlag till fördel för SEB.

Läs mer på whitetv.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here