Denna bok, Överlista din cancer, tar på ett lättfattligt och översiktligt sätt upp 21 alternativa cancerbehandlingar som inte använder sig av medel eller behandlingar som är toxiska (giftiga) för kroppen samt även viktiga generella frågor om tillfrisknande från cancer.

Som många säkert vet är frågan om cancerbehandlingar som inte är liktydiga med kirurgi, kemoterapi och strålbehandling, vilka förespråkas av den konventionella medicinen, ett kontroversiellt ämne. Tanya Harter Pierce visar i denna bok att det finns mycket goda skäl till att titta närmare på alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar.

Förutom att denna bok tar upp 21 alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar som fungerar, är den också den slutgiltiga guiden till cancerbehandling med Protocel, som är en förhållandevis enkel och billig behandlingsmetod som boken ingående ägnar fyra kapitel åt, se innehållsförteckningen nedan. Både Protocels historia, fallstudier av de som använts sig av det, hur det fungerar, varför Protocel undertryckts och hur man använder sig av det för bästa resultat tas utförligt upp i dessa kapitel.

Läs mer om boken på anarchos.se, Överlista din cancer – alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här