Vetandets Värld hade i går ett inslag där frågan om hälsorisker med kraftledningar behandlades. Maria Feychting (se tidigare inlägg) poppade återigen upp i media och berättade hur lite hon vet trots att hon är professor vid KI och expert åt såväl svenska som internationella myndigheter:

De här magnetfälten innehåller så lite energi att det inte påverkar kroppen på något sätt som man känner till, berättar Maria Feychting på Karolinska institutet.

I en enda mening, som fick stå oemotsagd, förvandlade Feychting programmet till Ovetandets värld. Och så får det bli. Ovetandets värld, där Ulrika Björkstén är chef, vill inte veta om att det tvärtom finns många risker och effekter som vi bevisligen känner till.

Hon känner inte till att upprepade undersökningar, bara som exempel (se nedan), visar att människor som exponeras för förhöjda magnetfält som är vanliga vid kraftledningar, transformatorer och fjärrvärmeuppvärmda bostadsområden löper ökad risk för Alzheimers. Hon känner inte heller till de nya alarmerande resultaten om barn som exponerats för sådan strålning under fostertiden i ökad utsträckning lider av astma och är överviktiga vid 13 års ålder.

Ovetandets värld hänvisar till ett stort nytt forskningsprojekt som ska klarlägga om det finns cancermekanismer och mäta all exponering för EMF, även från mer närliggande källor än kraftledningar (fjärrvärmerör, transformatorer, hushållselektronik mm). Projektet inger knappast förtroende då kända riskförnekare ur ICNIRP-kartellen deltar och projektet koordineras av den industrifinansierade stiftelsen ITIS i Schweiz. Forskningen på barnleukemi och EMF har oftast förbisett dessa källor, som vida kan överstiga kraftledningars magnetfält. I tillägg har vi det senaste decenniet fått en explosion av allmänhetens exponering för pulsade mikrovågor (mobilstrålning).

Professor Maria Feychting känner inte till att upprepade undersökningar, bara som exempel (se nedan), visar att människor som exponeras för förhöjda magnetfält som är vanliga vid kraftledningar, transformatorer och fjärrvärmeuppvärmda bostadsområden löper ökad risk för Alzheimers. Hon känner inte heller till de nya alarmerande resultaten om barn som exponerats för sådan strålning under fostertiden i ökad utsträckning lider av astma och är överviktiga vid 13 års ålder.

Läs mer på mobiltelefoni.tv, Ovetandets värld

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här