Ovetandets värld

Professor Olle Johansson Stoppa 5G

Vetandets Värld hade i går ett inslag där frågan om hälsorisker med kraftledningar behandlades. Maria Feychting (se tidigare inlägg) poppade återigen upp i media och berättade hur lite hon vet trots att hon är professor vid KI och expert åt såväl svenska som internationella myndigheter:

De här magnetfälten innehåller så lite energi att det inte påverkar kroppen på något sätt som man känner till, berättar Maria Feychting på Karolinska institutet.

I en enda mening, som fick stå oemotsagd, förvandlade Feychting programmet till Ovetandets värld.

Hon känner inte till att upprepade undersökningar, bara som exempel (se nedan), visar att människor som exponeras för förhöjda magnetfält som är vanliga vid kraftledningar, transformatorer och fjärrvärmeuppvärmda bostadsområden löper ökad risk för Alzheimers. Hon känner inte heller till de nya alarmerande resultaten om barn som exponerats för sådan strålning under fostertiden i ökad utsträckning lider av astma och är överviktiga vid 13 års ålder.

Läs mer på mobiltelefoni.tv

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here