När Viceamiral Per Rudberg, som nyligen varit chef för den svenska marinen, vaknade på morgonen den 1 mars 1986 och på radion hörde nyheten om Palmemordet tog han genast upp telefonen och ringde upp landets överbefälhavare Lennart Ljung. ”Om det behövs är jag klar”, (1) förklarade han kort. Det Rudberg syftade på var att han var redo att åka till Washington i USA där Sveriges marinchef hade placering i händelse av ett krig. Mordet kunde ju vara något allvarligare än ett vansinnesdåd, berättade han flera år senare. Det kunde vara början på en attack mot Sverige.

Tanken att Sovjetunionen skulle kunna anfalla Sverige var enligt flera bedömare i allra högsta grad realistisk i mitten på 80-talet. Kalla kriget pågick för fullt och socialdemokraterna ansågs på tok för undfallande enligt individer inom både säkerhetspolisen och militären. Vi har i tidigare artiklar studerat Stay Behind, den halvmilitära och hemliga motståndsrörelse som NATO hade skapat efter andra världskriget och som hade egna lokaler i Skandiahuset där Stig Engström arbetade.

Journalisten och författaren Gunnar Wall menar att enskilda medlemmar eller grupperingar inom Stay behind kan ha sett Palme som en säkerhetsrisk. Genom åren har åtskilliga vittnesmål inkommit om ”mystiska män med walkie-talkies och radioutrustning i centrala Stockholm på mordkvällen.  Stay behind har misstänkts och Krister Peterson begärde ut uppgifter från både SÄPO och MUST* om medlemmar, verksamhetsområden, lokaler, beväpning och ”kända aktiviteter den 28 februari 1986”. (2) Han ville även ha information om elva namngivna personer som varit fallskärmsjägare.

Stay Behind-medlemmar förhördes och en person ska även ha anhållits medan fyra andra fördes till förhör “utan föregående kallelse”. (3) Vid presskonferensen den 10 juni, 2020 antydde Peterson att orsaken till det uteblivna resultat var att Stay-Behind-agenterna vägrat samarbeta med hänvisning till “nödvändig sekretess” och “rikets säkerhet”. ”De där människorna med anknytning till Stay Behind är som musslor. De vägrar tala”, sa en av utredarna till tidningen eFOLKET. (4)

I en kommentar om utredningen sa Peterson:

”Vi har ägnat en hel del tid åt det här och det närmaste vi  har kommit är att Stig Engström jobbade i samma hus som Stay behind hade kontor. Därmed inte sagt att jag kan utesluta det helt och hållet”.(5)

Även om Stay behinds ledare Alvar Lindencrona lämnade vd-posten när Skandia köptes av Thule 1963 fanns delar av Stay behind-verksamheten kvar i huset. Stay behind-nätverket hade fortsatt tillgång till lokaler i Skandiabyggnaden och dess hemliga kontor där hade en hemlig ingång från baksidan på Luntmakargatan. Vissa av de anställda på företaget hade också kvar sina roller i nätverket. ”Kopplingen mellan Skandia och Stay behind är intressant”, säger Wall. ”Stig Engström kan ju ha varit agent av något slag även om jag tror att han var för vek för att vara mördare”.(6)

Att det på den tiden förekom militärövningar i händelse av ett anfall mot Sverige ligger förstås i sakens natur, men finns det några uppgifter som talar för att det förekom övningar i händelse av en statskupp i februari 1986 ?

Svaret kan vara… ja!

”Natten till den 1 mars 1986 genomfördes en kuppberedskapsövning i polisiär och militär regi i centrala Stockholm. Övningen utgick från ett scenario där en hög politiker, ämbetsman eller militär hotas till livet av stadsgerilla.”(7)  Uppgifterna kommer från journalisten Bjarne Moelv som länge intresserat sig för statlig övervakning, åsiktsregistrering och myndighetskontroll över opinionsbildningen. Redan 1976 gav han ut Propagandaministeriet: en bok om psykförsvaret.

Den ovan beskrivna beredskapsövningen ska ha testats i hemlighet redan ett par år före mordet och då vunnit starkt gehör hos polis och militär. Förutsättningarna byggde på en instruktionsfilm om diversionsmanövrer som var tänkt att användas i Civilförsvarets och Tolkskolans verksamhet. De tänkta attentatsmännen skulle skyddas av medhjälpare på gärningsplatsen i egenskap av åskådare, vittnen och desinformatörer så att gärningsmannen kunde göra en snabb kringgående rörelse, återvända till mordplatsen och sälla sig till skaran av figuranter, tillskyndande allmänhet och polis.

Under utredningen av Palmemordet inkom uppgifter om att ett stort antal medlemmar från olika säkerhets- och underrättelseorganisationer hade funnits på plats under mordkvällens kuppberedskapsövning 1986.(8) En tid efter skotten på Sveavägen/Tunnelgatan fick Moelv tillgång till information som pekade på en omfattande dold statlig verksamhet i närhet till mordet och han skrev även om detta i  artiklar som Följ upp ”stickspåret”! i februari 1987, ”Ett dåd i hastigt mod?” i april 1987 och ”Operation Olof” i oktober 1987, på Dagens Nyheters debattsida.

Under Holmérs tid som spaningsledare begravdes dock alla uppgifter om kuppberedskapsövningen och locket lades på, berättar Moelv. ”Den bistra men nyttiga lärdomen av 70- och 80-talens politiska ”affärer” är ju nämligen den att institutioner, myndigheter och media verkar i ett politiskt klimat där skickliga desinformatörer, provokatörer och infiltratörer likt kameleonten byter färg efter omgivning; säger Moelv. ”Jag vill påstå att jag under ett drygt halvsekel som journalist aldrig mött denna outtalade praxis så konsekvent tillämpad som i detta fall.”(9)

Moelv skrev två artiklar 1990 där han kopplade infiltratörer och utbrytare ur polisiära och militära organisationer, både paramilitära grupper och en vilande motståndsrörelse, Stay Behind, till händelserna kring Sveavägen/Tunnelgatan under kuppberedskapsövningen den 28 februari 1986. Det avgörande motivet tror Moelv kan vara att den tysta diplomati om nedrustning Palme utövade, grovt misstolkades och att hans långt gångna nedrustningsförhandlingar med Sovjetunionen och Gorbatjov betraktades som landsförräderi. Kuppberedskapsövningen kan ha bäddat för mordet och i det möjligtvis delvis regisserade kaos som uppstod på mordplatsen så undkom mördaren.

De finns även uppgifter om andra grupperingar i rörelse på mordnatten. En av dessa var ”Grupp Barbro”, en hemlig organisation som bedrev spaningar på narkomaner, langare, amerikanska desertörer och ”rikets fiender”. De avslöjades redan 1971 av legendariske journalisten Åke Ortmark. Det fanns gott om vapen i dessa kretsar, säregna dokument cirkulerade och märkliga aktioner företog, (10) berättar Ortmark:

Ledare för en grupp personer på denna nivå är en kvinna som vi kallar Barbro … Hon är kraftig, tuff, auktoritativ, humorfri och starkt misstänksam mot det som luktar socialdemokrati, socialism eller kommunism…. Grundfelet är att landet styrs av socialistiska politiker. Sådana människor är opålitliga. Alla människor är förresten opålitliga, men socialisterna har nått längst. I det läget måste kraftfulla människor gripa in och ta saken i egna händer”.(10)

Hans Holmér, som då var nytillträdd säpochef, försäkrade dock att det inte existerade någon sådan grupp och efter ett par veckors uppmärksamhet i tidningarna tystades saken ner.

I januari 1975 blev emellertid dåvarande chefen för kontraspionaget, Olof Frånstedt, uppsökt av en medelålders dam som presenterade sig som Barbro och berättade att hon och en grupp andra personer, till större delen rekryterade från försvarsorganisation FRO, (Frivilliga radioorganisationen), bedrev spaning på vänsterextremister och nazister, (11) samt att de ville bli lämnade i fred av SÄPO. Än mer uppseendeväckande var att de sade sig ha kontakt med den militära underrättelsetjänsten.

Barbro berättade även om en separat gruppering kallad ”Grupp Lennart”, som opererade i västra Stockholm medan ”Grupp Barbro” agerade i centrala Stockholm. När Frånstedt 11 år senare fick höra talas om att personer med walkie-talkies setts i närheten av mordplatsen kom han att tänka på mötet med Barbro: I memoraboken Spionjägaren: Säpo, IB och Palme” – del 2, skrev Frånstedt:

”Ju mer jag funderade på det, desto säkrare blev jag att det kunde ha ett samband med mordet på Olof Palme”. (13)

Fortsättning följer..

Michael Delavante, Palmemordet och Skandiamannen – Vad hände egentligen – Del 8

 

Källor:

(1) Så blev Sverige en del av Nato, Daniel Rydén, Populär Historia, 2 april 2019.

(2) Mäktiga nätverkets hemliga kontor inne i Skandiahuset, Arne Lapidus, Expressen, 21 jun 2020. Se även: Mordet på Olof Palme – Utredarna grep Stay-Behind-agenter – stöd “uppifrån” uteblev! efolket.eu,13 juni, 2020.

(3) Mordet på Olof Palme – Utredarna grep Stay-Behind-agenter – stöd “uppifrån” uteblev!efolket.eu,13 juni, 2020.

(4) Mordet på Olof Palme – Utredarna grep Stay-Behind-agenter – stöd “uppifrån” uteblev!efolket.eu,13 juni, 2020.

(5) Mäktiga nätverkets hemliga kontor inne i Skandiahuset, Arne Lapidus, Expressen, 21 jun 2020.

(6) Bjarne Moelv: Polis och militär övade kuppförsvar natten då Palme mördades, gunnarwall.wordpress.com, 09 juli 2020.

(7) Bjarne Moelv: Polis och militär övade kuppförsvar natten då Palme mördades, gunnarwall.wordpress.com, 09 juli 2020.

(8) Bjarne Moelv: Polis och militär övade kuppförsvar natten då Palme mördades, gunnarwall.wordpress.com, 09 juli 2020.

(9) Bjarne Moelv: Polis och militär övade kuppförsvar natten då Palme mördades, gunnarwall.wordpress.com, 09 juli 2020.

(10) (Åke Ortmark, Maktens redskap”, Wahlström & Widstrand, 1971,  (sidan 74):

(11) Olof Frånstedt, ”Spionjägaren: Säpo, IB och Palme” – del 2″ , 2014, (( sid-282-283)

(12) Säpo-chefens nya spår i Palme-mordet, aftonbladet, 4 maj 2014.

(13) Olof Frånstedt, ”Spionjägaren: Säpo, IB och Palme” – del 2″ , 2014, (( sidan 282)

* Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

1 KOMMENTAR

 1. Enligt obduktionsrapporten har den döde 485 gram mintchoklad i matsäcken.
  Alltså nära ett halvt kilo.
  Var Olof Palme en stor konsument av mintchoklad?
  I stolen bakom Olof satt Björn Rosengren som fick sin upplevelse av filmen Brödern Mozart störd av godisätade och prasslande äldre man.
  Kan detta vara ett motiv?
  Eller var det så att Olof åt nåt annat eller kanske inget alls.
  Vem vad det då som önskade sig mintchoklad som sin sista måltid?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här