Så var det dags igen. Dramat runt Karolinska och dess anställning av charmören och narcissisten kanske äntligen får sitt avslut. Paolo Macchiarini är inställd till Tingsrätten i Solna där han står åtalad för Misshandel – nu tio år efter att de brottsliga handlingarna begåtts. Startdagen för Macchiarinirättegången var onsdagen den 27 april 2022.

För tio år tog han fram skalpellen tillsammans med fyra lokala kirurger för att avlägsna en mer eller mindre sjuklig luftstrupe och ersätta den med en syntetisk dito gjord av plast. Då 2011 blåste massmedia upp honom som en innovatör och kanske blivande Nobelpristagare. Men det fanns undantag hos journalisterna. Det fanns de som var kritiska.

Alessio Gaggioli var Italens föregångare till Bosse Lindquist
Exempelvis hade Alessio Gaggioli på Corriere Firorentino redan tidigare publicerat mer är 300 kritiska artiklar om Macchiarinis förehavanden på Careggisjukhuset i Florens. Där hade Macchiarini redan fått lämnna sjukhuset sedan hans transplantationsförsök, men då med luftstrupar från avlidna, lämnat en rad med misslyckanden bakom sig. De som dött pga Paolos framfart i Florens var fler än det skulle bli i  Stockholm.

Notabelt var att varningarna från Careggi aldrig nådde Stockholm och inte heller pressen var intresserade. När vi för 2000-Talets Vetenskaps räkning undersökte händelseförloppet i Florens så var vårt faktasök så givande att vi kontaktade Vetenskapsradions chef Ulrika Björkstén. Då som nu var hon inte intresserad av fakta som gick emot hennes världsbild.

Kirurgerna slog larm
I det svenska fallet var det  de av Macchiarini anlitade kirurgerna som först skulle slå larm. De förstod mycket tidigt att de felaktigt charmerats av Macchiarinis föreläsningar och tappat den sunt vetenskapliga kritiska kompassen. En del av dessa är kallade som vittnen i rättegången.

Till de som tidigt också hjälpte dessa i deras kamp för rättvisa var  fd professor Johan Thyberg vid Karolinska som länge sett  i vilket nepotistiskt fall hela Institutet var stadd i . På plats vid rättegångens första dag var Bosse Lindquist vars TV-dokumentär ”Experimenten” var det som slutligen stjälpte Macchiarini liksom alla de applåderande rektorerna vid Karolinska som fick lämna sina uppdrag – men utan att dömas av domstol.

Benita Alexander, journalisten som charmades av Paolo
Benita Alexander, amerikansk journalist hade anlitats av amerikanska media att följa en uppåtstigande vetenskaplig pionjär Paolo Macchiarini, och hans bana mot berömmelse. Men också Benita blev ett offer för den charmerande Macchiarini. Det blev gondolturer på kanalerna i Venedig där Paolo öste på med sin charm.  Någon större närvaro hade inte Paolo på sin arbetsplats i Stockholm  När jag som grävande journalist via registrator på Karolinska beställde ut alla flygbiljettsuppgifter, Karolinska hade som löneförmån gett honom fria resor, så framgick det att han bara var på plats tre – fem arbetsdagar per månad. Han verkade föredra att idka kurtiser med sagda Benita. Men när han inviterade henne att gifta sig med honom med självaste påven som vigselförrättare kunde de inre varningsklockorna nå fram i den blinda förälskelsens töcken.

Benita var flerdubbelt bedragen. Paolo var ju redan gift, kanske till och med dubbelt. En fru bodde i Barcelona och en annan i trakterna av Pisa. Det var oklart huruvida Macchiarini först lagligen skiljt sig från fru nummer ett  eller inte.

Hur som helst Benita var på plats i Stockholm nu för ABC News i USA och detta för att vaska fram sanningen. Här hade hon redan fått stor hjälp av sin kollega Alessio i Florens.

Den första dagen rapporterades pliktskyldigt från den stora rättegången – men utgången är oviss, och därför har åklagarsidan kallat mängder med prominenta vittnen.

Rättsapparaten kör med handbromsen på
För oss med ett vanligt rättsmedvetande och sund moral så kunde saken varit avgjord  redan för tio år sedan. Då kunde Macchiarini dömts rakt upp och ner för grovt vållande till annans död alternativt mord. Att det tagit tio år till att en mildare variant nu är uppe i en rättssal: Misshandel, måste ha en given förklaring.

Det finns också starka krafter som förhindrat en verklig rättvisa. Vi kan bara ana hur en mycket inflytelserik läkemedelsindustri huserar i kulisserna och bland annat ser till att det som verkligen är en internationell bedrägerihistoria mest bara stannar inom Sveriges gränser. Mina hälso- och vetenskapsintresserade kollegor i Danmark och Norge har inte ens hört talas om detta. Vi påstår inte att läkemedelsmaffian styr informationsflödet i detta fallet – men vi reser frågan.

Susanne hamnar snabbt i fängelse
Alltså är hela den långsamma juridiska uppföljningen av Macchiarini frågan besvärande. Speciellt om detta ska jämföras med en annan juridisk process. I fallet med laserterapeuten Susanne Johansson blev processen omvänt mycket snabb. Från polisanmälan till verkställande dom som slutade på 2,5 års fängelse löpte de juridiska greppen som på räls. Detta trots att varnande sakkunniga talade om Justitiemord.  Här skymtar maffian fram ännu tydligare. Den ville helt enkelt röja bort en mycket framgångsrik och patentsökt energi- och behandlings-metod från den medicinska marknaden. Då fungerade processen väl för läkemedelsmaffian – men till patienternas nackdel. Deras möjlighet till livräddande behandling avbröts då Susanne Johansson hamnade i fängelse.  I fallet med Paolo rörde det sig om en dödlig experimentbehandling och då tar rättvisan tid på sig. Om Susanne Johansson är det nästintill enbart AlmaNova som gett hennes version – den sanna – av händelserna.  ( www.almanova.eu )

Etisk prövning och brist på djurförsök
I åklagaren Jim Westerbergs plädering uppehöll han sig mycket vid två punkter som krävdes för att transplantationsverksamhet ska falla under begreppet forskning. Dels ska det finnas en etisk prövning med inför de experiment som görs. Dels ska det föreligga experiment först utförda på djur. Här haltade redovisningen väsentligt från Macchiarinis sida. Vare sig djurförsöken hade utförts före försöken på mänskliga patienter eller den etiska prövningen fanns på plats.  Detta har både åklagare och försvar förstått. Macchiarinis försvarare anser nu uteslutande att det ska röra sig om en klinisk praxis där andra försök uttömts och att patienterna löpte stor risk att avlida om inte de gavs nya obeprövade möjligheter.

Men stopp här! Har vi inte precis nyligen upplevt detta resonemang från läkemedelsindustrin och från mängder med medlöpare inom akademierna och ute på sjukhusen. Två nya experimentinjektioner mot det förment ”dödliga” covidviruset skulle brutalt marknadsföras utan vare sig ordentligt gjorda djurförsök plus att någon etisk prövning fanns tillstädes. Förvisso hade djurförsök gjorts, när man försökte utveckla ett mRNA vaccin mor det besläktade SARS1 viruset. Men där fanns en hake. De vaccinerade djuren dog!!

I Macchiarinis experiment dog färre än tio
I skrivande stund har det inrapporterats 391 misstänkta dödliga biverkningar av Covidinjektionerna (felaktigt benämnda vacciner). Detta tal är de rapporterade fallen som Läkemedelsverket redovisar. Ta det gånger talet 8 så hamnar vi närmare sanningen dvs cirka 3000 har dött enbart i Sverige p.g.a. av experimentinjektioner. Tar Machiarinis försvarare upp dessa fakta i sitt försvar så kommer ju Paolos egen experimentlusta att se betydligt beskedligare ut.

Massmedias ”plaststrupar” var på plats i Solna
Startdagen för Macchiarinirättegången var onsdagen den 27 april. Då var de stora Bonniersdominerade media på plats, det vill säga de som hela tiden piskat upp och skrämt svenska folket in i vaccinfållan. De har verkligen varit läkemedelsindustrins språkrör och okritiskt med sina artificiella strupar krattat manegen för en verklig dödlig vaccinbiverkan. Jag var nästintill ensam representant för alternativ media. Fast Bosse Lindquist var på plats och han ska ju ha beröm. Men ovanstående logiska resonemang och undersökningar att Pfizer saknar såväl etisk prövning som väl genomförda djurförsök får de nog inte publicera.  Inte ens Aftonbladets kolumnist Oisin Catwell  – han som den Första Maj förra året undrade om ”Knäppgökarna ändå har rätt? – vågar nog utmana sitt kontrakt med Schibstedt och närma sig sanning och logik. Han var iallafall på plats vid rättegångens första dag i Solna.

 

Av: Ingemar Ljungqvist, Paolo Macchiarini – en epilog om en blufforskare?

almanova.eu

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här