Jag sitter och skriver från min husvagn i Portugal. Jag är ute på ett äventyr med ändamål att hitta en plats för min familj samt en plats att bidra till hela vår världs framtid. Välkommen till en serie artiklar om livet från mig, Mikael Cromsjö, grundare av vaken.se.

Jag drömmer om en revolution. Inte en traditionell revolution där vi byter ut ledningar, utan en revolution där vi förändrar våra liv. Jag har länge sett framför mig hur denna sanningsrevolution, eller vad man ska kalla den, växer fram. Vi är på väg in i en ny tid där medvetenhet om systemets oärliga baksida blir ett tema i vår kultur. Sakta växer där fram ett spår av det genombrott som vi står inför som människor.

Ofta tänker jag på hippie tiden. Det verkat ha varit ett enormt genombrott som skedde plötsligt. Mycket gick bra och ett budskap om fred, kärlek och förståelse är lika träffsäkert idag som då. Ganska snabbt försvagades dock rörelsens kraft och det ebbade ut för att inte få tillbaka sin flamma igen. I mina ögon så handlade det till stor del om hur lite som man på den tiden förstod om hur systemet fungerar, hur många lager av korruption som systemet bygger på, samt de metoder som används för att kväva sanningen.

För något år sedan så höll jag i en diskussionsgrupp med namnet The Truth (R)evolution – Peace, Love and True Understanding. Fred på jorden, och kärlek mellan människor. Det är det som vi önskar. Mer glädje och livsnjutning. En revolution ska vara rolig, den ska vara fylld med dans, musik och mat. Det handlar om en hyllning av livet. Vi vill njuta själva och att alla andra ska kunna njuta i så stor utsträckning som möjligt. Med sann förståelse så menar jag inte att det finns en sanning som alla ska ha, utan att vi alla söker efter sanningen. Av naturen så är sökaren inte säker på vad som är sant, då skulle hon inte söka efter den. Sann förståelse har vi när vi förstår att det som vi tror är sanning lika gärna kan vara en illusion skapad av dig själv eller din omgivning. Denna ödmjukhet är nyckel, inte bara till det egna sökandet, utan även för att ena människor i alla dess olika nyanser för att tillsammans sträva efter bättre alternativ.

Jag nämner ofta att lösningarna redan finns och att problemet idag snarare handlar om att det inte finns förståelse på ett praktiskt plan eller intresse på ett beslutande plan till att ändra det som inte fungerar. Genom att aktivt söka och sprida medvetenhet om vårt bristande system samt vikten av fungerande ekologi för hälsa så kommer vi att kunna bryta denna bana och hitta in på en ny väg. Vi kan ta ansvar för att öka vår egen förståelse, levnadssätt och arbetssituation. Jag pratade nyligen med en sjuksköterska som valt att inte själv ge vacciner för att det inte var etiskt försvarbart. Denna typ av eget ansvar är kraften som tar oss fram lite i taget. Vi behöver inte stå på muren och vifta med en flagga, utan vi bara bara tänja våra egna gränser och utforska nya sätt att ta ansvar för oss själva och vår omvärld. Det är så vi kommer att ändra vår framtid.

Problemet är att det är så lätt att manipulera stora människogrupper och den största faran är att en folkrörelse snart blir full av bråk och osämja runt olika trosuppfattningar. Folk är vana att följa ledare som visar vägen vilket snabbt leder till att ledarfigurerna blir svaga länkar som kan infiltreras och kontrolleras. Det enda sättet jag ser framför mig för att lösa detta är att sprida en förståelse om hur vi kan motarbeta detta. Det första är att vi måste acceptera andra som de är och undvika konflikter och ignorera infiltratörer och bråkmakare. Vi måste kunna hejda oss från att bli provocerade av andras tankar, och fokusera på det som verkligen är viktigt. Fred och kärlek. Det vi kan göra är att föra in och sprida ansvar, ödmjukhet och acceptans i sanningsrevolutionen.

Jag ser även hur vi kommer att lära oss nya sätt att organisera oss, där vi slutligen förstår att det inte handlar om det yttre, utan det inre. Där vi kan föra fram röster på människor som vi verkligen respekterar och skapa en plattform för att bygga lösningar. För att åstadkomma det så kan vi utgå från små intima grupper och utifrån dessa lyfta fram idéer och visioner till alla som vill lyssna.

Vi hörs snart igen.
Mikael Cromsjö
mikael@exoteriska.se
uniteawake.com

Peace Love and True Understanding

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här