Pedagogisk video om hur vaccinskador hanteras

0
1300

Videon har slagsida åt amerikanska förhållanden, men är ändå mycket värdefull för oss i Sverige. Sverige följer USA:s policys i hög grad. Videon nämner kopplingen mellan vaccin och autism.

newsvoice.se