En ny aidsliknande sjukdom sprids nu bland de soldater som deltog i det s.k. Gulfkriget, då FN med stor insats av amerikanska soldater slog tillbaka de irakiska styrkor som ockuperat Kuwait. Kriget avslutades 1991. Militären uppger inte antalet soldater som ådragit sig sjukdomen och antalet som avlidit är okänt.

Rapporter om en mystisk sjukdom som uppträdde hos de soldater som deltagit i Gulfkriget kom först på våren 1992. Cirka 60 soldater som kom från Indiana och som hade varit helt friska så länge de deltog i kriget blev sjuka efter hemkomsten. Deras symtombild var förbryllande. Alla klagade på kronisk trötthet. Många anmärkte på värkande muskler. Uppsvällda och smärtande leder, huvudvärk och minnesförlusten, feber och nattliga svettningar, värkande tänder och tandkött, m.m. utgjorde symtombilden.

Sommaren 1992 upptäcktes nya fall av den mystiska sjukdomen bland soldater, såväl som hos annan personal, runtom i USA.

Spekulationer om orsak

De sjuka soldaterna var övertygade att något som hade hänt med dem under vistelsen i Saudiarabien, var orsaken till sjukdomen. Det fanns spekulationer att giftig rök från de brinnande oljekällorna i Kuwait eller att dieseloljor i duschvattnet kunde vara orsak. Andra soldater skyllde sjukdomarna på biologiska vapen som Saddam Hussein låtit frisläppa.

Så tidigt som 1992 fanns det rykten om att makar till Gulfkrigsdeltagarna också visade tecken på sjukdom. Kvinnorna fick ett osedvanligt stort antal med missfall. Missbildningar skulle också förekomma hos de bebisar som föddes.

Läkarna skyllde på stress

Försvarets läkare som undersökte det första utbrottet bland soldaterna från Indiana, fastslog att soldaterna led av ”stress” kanske orsakat av återanpassningen tillbaka till civilt liv. Intervjuade av journalisten Lyn Sherr, beklagade sig en sjuk soldat: ”när folk kom tillbaka från Vietnam, och vred Agent Orange ur sina kläder, så fick de bara höra att de var stressade. Det tog armén nästan 20 år att klara upp det orsakssambandet, så de har i mina ögon inget stort förtroende när det gäller att klargöra sanningen för oss krigsveteraner.”

8.000 sjuka, två år efteråt

1993 uppskattades det att 8.000 soldater tampades med sjukdomen. Tidskriften People intervjuade Indianas kongressledamot Steve Buyer, 34 år, som hade utvecklat andningssvårigheter och upprepade influensor efter att ha kommit hem från Gulfkriget i maj 1991. Buyer lider också av njurproblem, prostatainfektion, en spastisk tjocktarm och multipla allergier. Hans hustru intygar att han tidigare var stark som en häst, men nu är han ”sjuklig varenda gång jag ser honom”.

Kongressledamoten Buyer uppmanar alla soldater från Gulfkriget att genomgå en hälsoundersökning, så att de kan förstå vad som sker med deras kroppar.

I en artikel i Los Angeles Times hade man också noterat att före detta soldater också fått cancer. Times påstod att 600 soldater med symtom hade blivit examinerade vid Birminghams VA medicinska center och att ytterligare 110 patienter väntade på att få tid. På förfrågan uppgav Pentagon att man uppskattade totala antalet fall till under 5.000.

Krig mot myndigheterna

En soldat från Alabama sade att två tredjedelar av alla enheter har medlemmar som kommit hem sjuka. Soldaten William Kay tror att hans sjukdom är orsakad av en irakisk scud-missil ”laddad med kemiska vapen, nervgas och ett genmanipulerat virus”. Han tror att man försöker mörklägga det hela och han är ilsken därför att han behöver utkämpa ett till krig; denna gång mot de amerikanska myndigheterna.

Pentagons talesmän otydliga

Misstanken att kemiska agenter varit involverade förstärktes av försvarssekreterare Les Aspin, som medgav att små mängder av dessa kunde spåras under kriget. Men, Aspin insisterade på att dessa inte kunde vara orsak till den mystiska sjukdomen. Pentagons talesmän anger att de amerikanska styrkorna varit på hundratals mil avstånd från det område i norra Irak där små mängder av kemiska vapen uppmättes av en tjeckisk specialgrupp. Pentagon tillstod dock att soldaterna kunde ha utsatts för andra industriella kemikalier som användes i kriget.

Ett speciellt Capitol Hill-undersökningsmöte kom till stånd den nionde november 1993. Cirka 50 sjuka soldater, varav en del i rullstol, deltog. En soldat vittnade om att hans hustru nu var sjuk och att deras dotter hade fötts med missbildade fötter. En annan kvinna gick ed på att hennes yngste son var frisk och stark när han for ut för att kämpa i ”Operation ökenstorm”. När han återvände hem från Gulfkriget insjuknade han och avled.

20.000 sjuka tre år efteråt

1994 tillstod de militära myndigheterna att så många som 20.000 (ca 3%) eller fler av de 700.000 som deltagit i Kuwaitkriget visade upp symtom på syndromet.

Utsatta för medicinska experiment

I en ledare i Los Angeles Times den 10 maj 1994 uppmärksammade man de ej godkända experimentvacciner och mediciner som gavs till all personal som deltog i Gulfkriget. Dessa vacciner och mediciner skrevs ut för att skydda soldater mot anthrax och en nervsjukdom, myothenia gravis. Man räknade också med att de skulle ge skydd mot andra biologiska vapen som skulle kunna komma att användas av fienden. ”I ett försök att skydda hälsan och livet hos uniformerad personal, kan det tänkas att USAs militär av misstag tillfogat en del av dem allvarliga skador”, sammanfattade Times.

I ett brev till tidningen tillstod läkaren Basil Clyman att många ur den personalstyrka som deltog i Gulfkriget hade utsatts för, av misstag eller på annat sätt, en rad av potentiellt toxiska ämnen, några av dem hade getts till personalen med hopp om att de skulle skyddas mot ännu värre gifter, nämligen de som kan komma till användning i ett krig med kemiska och biologiska vapen. Clyman påstod också att arméns eget hälsokontor är mycket medvetna om dessa medicinska problem och att de bemödar sig om att utvärdera problemen och att kunna ge lämplig terapi.

Vaccin möjlig orsak

Den 25 maj 1994 deklarerades i ett officiellt brev från Pentagon som sändes ut till alla som deltagit: ”Det finns ingen information, vare sig offentlig eller hemligstämplad, som indikerar att kemiska eller biologiska vapen användes vid Persiska viken”.

Dock tillstod Pentagon att experimentella vacciner kan ha lett till några av soldaternas symtom.

Samtidigt med Pentagons brev offentliggjordes en 160-sidig kongressrapport, som baserade sig på vittnesmål från 30 sjuka soldater. Rapporten underströk att soldaterna hade utsatts för kemiska vapen, mestadels från irakiska raketattacker, under fler än dussinet tillfällen i krigsområdet.

Flera möjliga orsaker

En månad senare, sammanfattade en expertpanel från Pentagon, ”att syndromet kan utgöra en totalbild av en grupp av sjukdomar där orsakerna kan vara krigsstress, inandning av fin Kuwaitsand eller alkoholmissbruk med flera orsaker”.

I juli 1994 utfärdade kongressen äntligen medel för att kompensera sjuka soldater. Ersättningen skulle utbetalas för tre år med automatisk förlängning, om vid slutet av perioden, fortfarande orsakssammanhangen var oklara.

Är sjukdomen smittsam?

I november 1994 kom nya rapporter som underströk faran med att syndromet kunde överföras.

Men Pentagons talesman Dennis Boxx uppmanade till försiktighet: ”Vi har vid denna tidpunkten ännu ingen klar indikation att dessa sjukdomar kan överföras till hustrur och barn, men vi har inte uteslutit den möjligheten. Vi kan helt enkelt inte göra det eftersom vi inte kan diagnostisera och beskriva vad det är och då kan vi inte heller säga att det inte är smittsamt”.

Vittnar om smittsamhet

Soldathustrur beskrev missfall och en känsla av ”svidande sädesvätska” efter sex med sina män.

Dr Ellen Silbergeld, en toxikolog vid Marylanduniversitetet, höll med att det vore möjligt att män som utsatts för giftiga kemikalier skulle kunna överföra gifteffekten direkt till sina barn via sädesvätska. Också att genetiska förändringar skulle kunna uppstå som ett resultat av gifterna och därmed orsaka förändringar i de spermier som deltog i befruktningen.

Krigsveteraner hävdar att en tredjedel av barnen födda efter Gulfkriget har abnormiteter.

Detta är tio gånger över det normala. Dr Francis Waickman, en barnmiljöläkare, säger att syndromet kan överföras och skapa ett barn vars immunsystem inte har normala funktioner.

I sökandet efter en orsak till syndromet har epidemiologer sökt efter en gemensam faktor som berört alla som var stationerade vid Persiska viken.

En del av de sjuka soldaterna uppehöll sig i krigsområdet under flera månader, medan andra sjuka tjänstgjorde så lite som nio dagar!

Sjukdomen har också drabbat trupper som var stationerade i vitt åtskilda geografiska områden vid Persiska viken.

Gemensam faktor

En faktor som är gemensam för alla deltagande amerikanska trupper är att de påtvingades experimentella vacciner och otestad medicin. Det utgjorde en del i åtagandet att tjänstgöra vid Gulfkriget.

Så tidigt som i december 1990 fanns det varningar för att man experimenterade med de amerikanska soldaterna. Man uttryckte stor oro över FDA:s beslut att tillåta Pentagon använda outprovade experimentella mediciner och vacciner på soldater utan deras medgivande.

Dessutom vägrade Pentagon att identifiera antalet och typerna av medicinerna och injektionerna som de ämnade använda.

Soldat stämmer USAs regering

En upprörd soldat som var stationerad i Saudiarabien stämde regeringen i januari 1991 för dessa försök. Ända sedan Nürnbergrättegången, i vilken flera framstående tyska nazister dömdes för brott mot mänskligheten, har det ansetts som oetiskt och olagligt att använda människor som försökskaniner i medicinska experiment utan deras fulla medgivande. Denna etiska stämningsansökan avslogs av USA-åklagaren Stanley S. Harris. Han hänvisade till nödvändigheten för militären att kunna skydda hälsan hos sina soldater; det faktum att vaccinerna och medicinerna var otestade och och ej godkända av FDA bedömdes som irrelevant.

New York Times instämde i en ledare med rubriken ”Etiken hos militära vaccineringar” där man underströk att ”militären uppträder mer likt Florence Nightingale än (naziläkaren) Josef Mengele”.

Vaccination under tvång

Soldater som vägrade ta vacciner tvingades. En kvinnlig soldat berättade för en Covert Action-journalist att hon hölls fast mot sin vilja när hon blev injicerad första gången. När hon skulle få sin andra injektion några veckor senare, påstod hon att någon smög sig på henne bakifrån och gav henne en spruta innan hon förstod vad som hade hänt.

Sergeant Frank Landy, från Nashua, vittnade inför en ex-soldatkommitté den 21 september 1992. Han skyllde två vaccininjektioner för de andningsbesvär, kronisk diarré, extrem trötthet, feber och viktminskning han fått; ”sättet på vilket militären tillhandahåller undermålig medicinsk omsorg och hur man struntar i att följa regler är upprörande. Min och min familjs framtid är ifrågasatt tack vare effekterna av den medicin och de vaccineringar jag fått”, berättade Landy för kommittén.

Läkare i fängelse

Läkare som vägrade samarbeta med militärens påtvingade vaccinprogram behandlades strängt. Dr Yolanda Huet-Vaughn, ansåg att det var hennes plikt enligt Nürnbergs-koden att inte vaccinera personal med experimentvacciner utan deras samtycke. En militärdomstol ignorerade hennes försvar och dömde henne till 30 månaders fängelse. Först efter påtryckningar från aktivistgrupper frisläpptes trebarnsmodern Huet-Vaughn efter ha suttit inne i åtta månader.

Pentagon ignorerar vaccinteorin

Anklagelserna om att experimentmediciner och vacciner är huvudorsaken till soldatemas sjukdomar har av förklarliga skäl blivit ignorerade. Pentagon önskar knappast torgföra idén om att Gulfkrigssyndromet skulle vara en människofabricerad sjukdom orsakat av oetiska medicinska experiment.

Mänskliga experiment

Militären i USA har en lång historia bakom sig där de genomfört hemliga medicinska experiment både på sin egen personal som på civila. Tiotals av hemliga, planerade biovapenförsök utfördes på amerikanska medborgare under 50- och 60-talen. Den mest anmärkningsvärda var en sexdagars test i San Francisco då militären sprejade massiva moln med potentiellt skadliga bakterier över hela staden.

Hälsan hos otaliga arméanställda och civila underminerades under flertalet år vid kärnvapenproven i Nevada och på andra ställen i sydvästra USA. Därtill ska noteras de chockerande avslöjandena om ytterligare efter-krigsexperiment, från 50-talet fram till 80-talet, vilka genomfördes på ovetande civila. Dessa experiment har helt nyligen kommit till allmänhetens kännedom, sedan försvarsmakten varit tvungna att frisläppa tidigare hemliga dokument.

När beteendepåverkande droger, som exempelvis LSD, utvecklades under 50-talet, gav militären dem i hemlighet till sin egen personal, vilket i enstaka fall också resulterade i dödsfall.

Läkare spelar en avgörande roll i hemliga och oetiska experiment, såsom beskrivet av Gordon Thomas, författare till Journey into Madness: The true story of secret CIA mind control and medical abuse (1989). Thomas är skrämd över den ovedersägliga sanningen att läkare har torterat – och att de fortsätter att göra så.

Vacciner är farliga

Vacciner kan vara riskfyllda. Under andra världskriget, framkallades mer än 50.000 fall av hepatit när soldater blev injicerade med gulafebernvaccin vilket ovetandes var förorenat av mänskligt blodserum, som innehöll hepatit B virus Även det obligatoriska trippelvaccinet, som rutinmässigt ges till spädbarn har kända risker. Till exempel så anger en officiell vaccinbroschyr att man avråder från att ta andra injektionen om ”allvarliga problem uppstod med hjämfunktionerna inom sju dagar efter det man fått första sprutan”. Broschyren varnar också föräldrarna; ”sällsynt, har man också iakttagit hjärnskador som verkar bli bestående efter det man fått trippelvaccin”.

Poliovaccin kan under sällsynta förhållanden orsaka polio. Om man öppet medger att allvarliga biverkningar kan ske av obligatoriska ”alldagliga” och ”godkända” vacciner, vilka är då konsekvenserna för hälsan av icke-godkända, otestade och experimentella vacciner?

Uppkom aids från vacciner?

Experimentella och icke-experimentella vaccineringsprogram kan utgöra ett dolt tillvägagångssätt för att introducera skadliga infektiösa organismer i den oförberedda befolkningen. En del forskare tror att poliovaccinsprogrammen som pågick på 1950-talet i Afrika under ledning av WHO kan ha varit upptakten till Aids-epidemin hos den svarta befolkningen. Den afrikanskagröna markattan har uppgivits som källa för Aids-viruset, och poliovaccinet var tillverkat med hjälp av njurceller från den apan.

Andra tror att WHOs smittkoppsvaccinationsprogram är sammanlänkat med Aidsutbrottet i Afrika. En förstasidesartikel i London Times (11/5 -87) föreslog att den ”vilande” HIV-infektionen väcktes till liv i den afrikanska befolkningen genom att miljontals doser med smittkoppsvaccin injicerades genom WHOs försorg under 1970-talet.

Denna chockerande uppgift som knöt ihop den afrikanska aidsepidemin med WHOs smittkoppsprogram censurerades i USA och blev aldrig föremål för en vetenskaplig diskussion.

HIV genom vaccinexperiment

Introduktionen av HIV bland de homosexuella i USA skedde 1978, samma år som ett experiment med hepatit B vaccin skedde i New York. I experimentet användes mer än 1.000 unga, promiskuösa, homo- och bisexuella män som mänskliga försökskaniner och injicerades med vaccinet. Redan 1979 ett par månader efter experimentet med de homosexuella, uppträdde det första AIDS-fallet hos en ung homosexuell man från Manhattan. 1980 blev ytterligare tusentals homosexuella män i Los Angeles, San Francisco och ett par andra städer injicerade med det nya hepatit B experimentvaccinet.

Efter det att experimenten med homosexuella avslutades 1981, blev också AIDS erkänd som en ny sjukdom. Den mystiska sjukdomen kallades först för Gay-related immune deficieney disease, (bögrelaterad immunbrist sjukdom) därför att den uteslutande var diagnostiserad hos unga vita homosexuella – samma minoritetsgrupp som frivilligt hade deltagit i vaccinexperimenten.

Har likheter med Aids

Är Gulfkrigssyndromet ännu en upptakt till en ny Aidsepidemi? Precis som med Aids kan man följa upptakten tillbaka till experiment med otestade och ännu ej godkända vacciner. Precis som med Aids tycks Gulfkrigssjukan kunna överföras genom sex och också till nyfödda barn. Precis som med Aids så angriper den immunsystemet, och det finns ingen bot i utsikt.

Men i motsats till Aids, så är hälsomyndigheter tysta om antalet personer som lider och dör av det nya Gulfkrigssyndromet. Inte heller har man officiellt kommenterat hur man ska förebygga den sexuella spridningen av sjukdomen.

Är Gulfkrigssyndromet orsakat av en ny infektiös organism, som ”introducerats” i den militära populationen genom påtvingade experimentvacciner?

Det finns i nuläget ingen effektiv behandling eller bot för Gulfkrigssyndromet. Om sjukdomen är orsakad av dåliga vacciner, betyder det att oansvariga vetenskapsmän ännu en gång har skapat en sjukdom som de själva står maktlösa att bekämpa.

Artikel skriven av Alan Cantwell jr, Pentagons eget vaccin utlöste Gulfsyndromet?

Artikeln publicerades i 1997 års tredje nummer av 2000-talets Vetenskap.

2000-Talets Vetenskap är en tidning laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. En tidning för de som är trötta på mediaetablissemanget.

www.2000taletsvetenskap.nu

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här