Peter Abelin diskuterar om oron för corona är relevant. Det visar sig att antalet som dör av corona är försumbart i jämförelse med andra stora dödsorsaker. Totala antalet döda i Corona motsvarar antalet avlidna av andra orsaker globalt under en timme.

Även antalet registrerade smittade i Kina i förhållande till hela folkmängden är så försumbart att man inte kan tala om någon uppnådd flockimmunitet. Om immunitet inte uppnås kommer gruppen sannolikt bli smittad ändå vid ett senare tillfälle.

Han går vidare in på hur detta begränsade antal döda som troligen ändå skulle ha dött inom kort av andra orsaker kan skapa en så uppiskad stämning globalt.

Peter tar upp att den kriskänsla som uppstår kan användas för att få människor fogliga. Vi diskuterar stängda nationsgränser som omöjligt kan ha någon påverkan eftersom smittade redan finns innanför avspärrningarna.

En effekt av att frågan handlar om en sjukdom är att det sociala tryck som kan uppstå mot den som inte bekänner sig till corona, kan bli starkt, starkare än trycket i klimatfrågan. Vi testar hypotesen att corona inte alls är farligare än en influensa och konstaterar att vi inte enkelt kan motbevisa detta.

swebbtv.se, Peter Abelin – Är oron för Corona relevant?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här