Orsakar vaccin autism? Många föräldrar tror det. Dessa föräldrar rapporterar att deras barns ”autistisk-liknande tillstånd” uppkom strax efter att de vaccinerats.

Hälsomyndigheter som Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och Food and Drug Administration (FDA) i USA, förnekar alla eventuella kopplingar mellan vacciner och autism. Men nu har ett viktigt domstolsbeslut kommit som kanske gör att de vill omvärdera sin ståndpunkt.

Enligt ett dokument inlämnat den 13 december 2012, tilldelades Ryan B. Mojabi 969 474,91 dollar för skador orsakade av MPR-vaccin. Det är också av intresse att notera att skadeståndet inte kommer att betalas utav tillverkarna. Det är USA:s skattebetalare som får stå för kostnaden.

I beslutet beskrivs det hur Ryan drabbats av ”en allvarlig och försvagande skada på hjärnan, vilken beskrivs som autism (ASD/NPF).” Man kan även läsa att ”han drabbats av en skada i form av encefalopati som en följd av hans mottagande av MPR-vaccin den 19 december 2003.”

Läs mer på vaccin.me, Pojke tilldömdes 970 000 dollar efter att ha drabbats av autism på grund av MPR-vaccinet