Den polska författningsdomstolen har underkänt EU-domstolens rätt att ogiltigförklara beslut tagna av den disciplinära nämnd som granskar Polens högsta domstol. Beslutet anses vara ett viktigt steg mot mot ett framtida utträde ur unionen; en ”polexit”.

Polens författningsdomstol har nu i praktiken beslutat och deklarerat att polsk lag står över EU-lagstiftning. Agerandet tros av många komma leda till en “polexit” – Polens utträde ur EU.

Domen föll sedan EU-domstolen stipulerat att Polen omgående måste avblåsa all aktivitet i landets HD:s disciplinära nämnd.

Nämndens uppdrag består i att granska ledamöterna i högsta domstolen – och kan upphäva dessas immunitet, reglera deras löner och ställa dem inför rätta.

Läs mer på nyadagbladet.se