Det vaccin som används för att skydda mot poliovirus kan riskera att istället sprida virusstammen i övriga samhället i muterad form. Det har aktualiserats sedan poliovirus muterats ifrån vacciner och smittat två barn i Ukraina.

Det är idag mycket sällsynt att människor drabbas allvarligt av poliovirus. Ofta krävs mycket dåliga sanitära förhållanden och ett svagt