Nationellt it-brottscentrum vid polisen föreslår att varje medborgare som vill använda internet ska tvingas legitimera sig med en statlig elektronisk identitet.

Det är Björn Andersson, poliskommissarie vid Nationellt it-brottscentrum, som föreslår att medborgarna ska fråntas möjligheten att kunna använda internet anonymt.

Läs mer på nyadagbladet.se