Paul Craig Roberts, för InfoWars.com, har skrivit om polisövergrepp och konstaterar att USA är lika förtryckt som många länder i Mellanöstern och Sydostasien, med en allt högre frekvens av psykiska och fysiska övergrepp, våld och direkta felbedömningar av vem som är kriminell och inte.

Han beskriver i sin artikel hur polisen rivaliserar med organiserad brottslighet, och vida överskrider hotet av terroristaktiviteter till vardags.

Som exempel på dessa allt vanligare övergrepp beskriver Roberts fallet med Rogelio Serrato som misstogs för en kriminell person och ”avrättades” av polisen vid en räd utförd felaktigt av ett av Kaliforniens SWAT-team som lämnade den 31-årige fadern till fyra barn i bostadens förkolnade ruiner.

Det enkla faktum att SWAT ofta går till fel dörr och som ett direkt resultat angriper eller rent av dödar oskyldiga visar på ett extremt slarv i myndighetsutövningen.

Ett annat fall som påvisar klar bristande respekt för vanliga medborgare är ett fall då Monterey County SWAT team (samma som i fallet med Serrato ovan) blandade ihop stadens borgmästare med en misstänkt knarklangare som brutit sig in i borgmästarens bostad. Misstaget uppdagades först då borgmästarens hund skjutits ihjäl framför ögonen på familjen, och hela familjen, inklusive barnen, hållits under vapenhot. Men de flesta fall av polisbrutalitet blir aldrig till nyheter.

De flesta som utsätts för övergrepp från polisen bryr sig inte om att rapportera dessa övergrepp eftersom merparten av medborgarna förstår att poliserna håller varandra om ryggen allt hårdare i takt med att övergreppen hårdnar och sker allt tätare.

Dessutom vill ingen stöta sig med den lokala polisen eftersom man då förutsätter att övergreppen snarare förvärras.

Tack vare denna bristande rapportering hålls den stora skaran medborgare utanför begreppsvärlden att dessa övergrepp sker, och hur pass våldsamma dom i realiteten är. Fall som skulle kunna läggas till denna skara inkluderar, men är knappast begränsade till attacker mot ambulanspersonal under pågående utryckning där övernitiska poliser stoppar en ambulans på väg till ett sjukhus för hastighetsöverträdelser, och sedan fysiskt angriper föraren av ambulansen.

Bara på YouTube reflekterar Roberts över det allt ökande inslaget av privata videoklipp av polisbrutalitet som för tillfället uppgår till ca. 497.000 videoklipp per år bara i USA. Där förekommer video av allt ifrån den ovan nämnda ambulansincidenten till en handikappad person i rullstol som skjuts i magen efter att han avväpnats.

Vi kan bara hoppas, att man i Sverige har bättre uppsikt över de 4.000 polisanmälningar som de facto sker mot svenska poliser varje år, och att vi slipper se handikappade personer skjutas ned av den speciella insatsstyrkan mitt på allmänna gator bara för man misstog sig på identiteter.

Polisstaten USA – Hur långt har Sverige kvar?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här