Faktacheckningssajten Politifact som används som referens för att bedöma faktariktigheten i nyheter behöver inte längre ens faktachecka längre, varnar den oberoende reportern Ben Swann.

newsvoice.se