Coronarepressionen hårdnar i den norska huvudstaden. Nu blir det förbjudet för Osloborna att ta emot fler än två besökare – i sina egna hem. Föga överraskande hävdar makthavarna att norrmännens privatliv måste kontrolleras och begränsas på detta sätt för att minska smittspridning i regionen.

– Detta är en mycket långtgående åtgärd, men vi vet att många träffas i sina hem och att många fortfarande har för mycket kontakt, säger kommunfullmäktiges socialdemokratiske ordförande Raymond Johansen på en pressträff.

Läs mer på nyadagbladet.se