Pornografi kan förstöra sexlivet i relationer

Pornografi

Tillgången på pornografi är idag större än någonsin. Via Internet finns nu pornografi tillgänglig dygnet runt och mängden pornografi som produceras är omfattande. Dess inverkan på människans hjärna skiljer sig kraftigt från hur naturliga sexuella förhållanden påverkar vår hjärna.

Pornografi kan utsätta vår hjärna för en överstimulans som evolutionen inte anpassat oss för. Mängden sexuella impulser och element som det kan leverera överskrider flerfaldigt de sexuella upplevelser och impulser som en människa historiskt sett normalt fått uppleva under en hel livstid.

Läs mer på nyadagbladet.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here