Pornografi kan förstöra sexlivet i relationer – så reparerar du det

0
20090
man kvinna

Tillgången på pornografi är idag större än någonsin. Via Internet finns nu pornografi tillgänglig dygnet runt och mängden pornografi som produceras är omfattande. Pornografins inverkan på människans hjärna skiljer sig kraftigt från hur naturliga sexuella förhållanden påverkar vår hjärna.

Läs mer på nyadagbladet.se