Valentino Boccas föräldrar tittar ofta på det vackra fotografiet