Under ett kampanjtal inför över 6000 personer på University of Texas i Austin varnade Ron Paul för att en falskflaggattack där t.ex. ett skepp sjunker kan komma att användas för att dra in USA i ytterligare krig. Ron Paul uppmanade åhörarna att skilja på krigspropaganda och sanning.