Presskonferens utanför folkhälsomyndigheten med läkare från Bota Sverige

Läkarna Hanna Åsberg och Glenn Dormer bakom initiativet Bota Sverige genomförde onsdag 23:e juni en presskonferens nära Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Initiativet kan liknas vid Sveriges svar på America’s Frontline Doctors som fått stor uppmärksamhet i USA. Målsättningen är att väcka en debatt kring en rad ovetenskapligheter i hanteringen av covid-19-krisen i Sverige.

Utöver presskonferensen skickade de detta brev till generaldirektör Johan Carlson på folkhälsomyndigheten.

 1. Det finns ingen signifikant ökning av dödstalen under 2020 jämfört med de senaste 20 åren.
 2. 2009 ändrade WHO (Världshälsoorganisationen) definitionen av pandemi från att vara baserad på dödsfall till smittofall.
 3. Under vinterhalvåret 2020/2021 har Folkhälsomyndigheten rapporterat nästan noll fall av influensa.
 4. PCR-tester som körs i 35 cykler eller fler, ger 97 procent falskt positiva svar. I Sverige körs 45-50 cykler.
 5. Munskydd begränsar inte spridning av luftvägsvirus. Istället ökar de risken för bakteriella luftvägsinfektioner.
 6. Det finns ett tydligt samband mellan D-vitaminbrist och risk för sjukhusvård vid och dödsfall av Covid-19.
 7. Ivermektin fungerar för att förebygga och behandla Covid-19, dock kan svenska läkare inte skriva ut detta.
 8. Hydroxiklorokin, zink och azitromycin är en effektiv kombinationsbehandling mot Covid-19.
 9. Nedstängningar har inget vetenskapligt stöd för att begränsa smittspridning av Covid-19. Tvärtom orsakar nedstängningar ekonomisk skada, ökad psykisk ohälsa och fördröjd diagnostik av cancer- och hjärtkärlsjukdomar.
 10. För övrigt friska barn dör inte i Covid-19. Det finns ingen anledning att ge barn en experimentell injektion.
 11. Covid-injektionen är inte ett vaccin i traditionell mening, utan en form av genterapi där individen fortfarande kan bli smittad.
 12. Vanligtvis tar det 5-15 år att utveckla ett nytt vaccin. Sedan februari 2021 observeras en ökning av covid-dödsfall samtidigt som folk har tagit injektionen.
 13. Vi är nu i en kombinerad fas 3 och fas 4 i en läkemedelsprövning utan informerat samtycke från individen, vilket strider emot Nürnbergkonventionen.
 14. Vaccinationspass kommer att leda till ett apartheidsystem och ytterligare minskad individuell frihet.

Vi ska alltid försöka bota patienten, när vi inte kan bota ska vi lindra, när vi inte kan lindra ska vi trösta, och framförallt får vi inte skada patienten. Bota Sverige kräver att covid-injektionerna upphör omgående i alla åldersgrupper.

För Bota Sverige

Glenn Dormer, Leg. läkare
Hanna Åsberg, Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

1 kommentar

 1. Världen håller på att bli en outhärdlig plats att vistas på , sedan vaccindiktaturen håller på att ta över i flera av världens länder jorden runt. Vad är det som pågår?
  Detta måste ta ett slut snarast!
  Och bär inte hand på våra unga och stör deras naturliga immunförsvar med kemikalier. Vem kan ansvara för om något går snett i framtiden?
  Har man inte lärt sig något av fiaskot med Svininfluensavaccinet?
  Dagens obeprövade Coronavacciner har inte visat sig hålla måttat, med otaliga dödsfall och biverkningar och mycket mänskligt lidande.Tanken var kanske god från början att ” rädda världen”, men det är dags att inse att experimentet inte lyckats denna gången heller! Bättre upp , vaccinindustrin!

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here