Priset för din fotboja

penningmakten donation

Människan är det enda djuret som måste betala för att leva. Dagens rationella samhällssystem är fotbojan som håller dig som slav. Priset på varor och tjänster är till stor del ett resultat av detta dysfunktionella system.

Eliten i antikens romarrike skulle vara avundsjuka på dagens slavsystem. Dagens människor arbetar villigt utan att vara medvetna om att de är slavar på samma sätt som dåtidens. Gamla tidens slavar var åtminstone medvetna om sin situation.

Den rationella samhällsmodellen med ett skuldbaserat finansiellt system är det som håller människor i schack. Modellen kontrolleras av en elit inom bank- och industrivärlden i väst. De har i sin tur kontroll över förgreningar i olika länder genom centralbanksystemet och Bank for International Settlements (BIS), företag och olika institutioner.

Den rationella indoktrineringen har lett till att människor inte tror det finns något liv utanför det nuvarande finansiella paradigmet. För att leva måste du helt enkelt köpa dig liv. Mat och energi kan ju inte vara gratis. Man tar det lika självklart som luften vi andas. Så behöver det inte vara.

Svenskar ingår i en modern variant av ett slavsystem. Arbetet i affären, som polis, målare eller chef kan likställas mot ett stenbrott. För att få mat och energi till att laga maten och få värme måste alla vid dagens slut lämna in ett antal stenar. Priset du betalar för varor och tjänster är stenarna.

Som djur måste man så klart ”jaga” rätt på maten. För vissa ingår det en större ansträngning i den processen. Lejon är ett exempel. För andra är det bara att äta gräset där man står. Människan är mer än ett djur. Vi är så smarta att vi kan skapa goda enkla villkor, att få mat på bordet utan att behöva prestera som ett lejon.

Varje led i en produkts tillblivelse måste idag ha marginaler för att betala dyr energi, skatt som inte skulle behövas i ett helt och friskt samhälle, kostnader för bedräglig ränta och inte minst vinstmarginaler för ägares egoistiska och överdrivna behov.

Om vi anammade ett andligt samhällssystem, ett skuldfritt finansiellt system under demokratisk kontroll och tog till vara fri energi så kallad Zero Point Energy, energi från vakum, skulle vi betala en bråkdel av vad vi betalar idag. Samhället skulle se väldigt annorlunda ut.

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here