Professor Konstantin Meyl går i denna intervju in på vetenskapen bakom Nikola Teslas experiment och förklarar vad denna vetenskap innebär. Möjligheter till trådlös energi med möjlig effektivitet på över 100 % då energi kan hämtas från miljön. Liksom under Teslas tid så vill eliten inte att denna vetenskap och teknik kommer folket till nytta.

whitetv.se