Lars Jonung är professor i nationalekonomi och menar att en lockdown av samhället inte leder till lägre dödstal. Han pekar också på att om samhället stängs ner kommer coronakrisen istället att förvandlas till en total ekonomisk kris där sjukhus, skolor och andra institutioner inte längre fungerar.

Lars Jonung är mycket besviken över att åtgärder om nedstängningar av samhället genomförs trots att han menar att de saknar stöd i forskningen.

Läs mer på nyadagbladet.se