Professor Nir Shaviv om varför IPCC har fel

0
1855
global uppvärmning

Professorn i astrofysik, Nir Shaviv, går igenom varför klimatets påstådda höga känslighet för koldioxid är felaktig.