Protestera med Folkrörelsen Nej till EU mot den odemokratiska ESM-fonden

Lobbyisterna Spiegel Spanska bönder Fuck the EU trollpatrull sparka journalister Brittisk tidning EU-kommissionens nya reklamaffisch?

Protestera med Folkrörelsen Nej till EU mot den odemokratiska ESM-fonden!

På onsdag den 30 maj skall riksdagen behandla EU:s ESM-fond. Den kallas också ibland för ”brandväggen” eller ”räddningsfonden” som ska rädda eurosystemet från kollaps.

I utbyte mot lån kommer euroländerna att påtvingas drastiska nedskärningar, privatiseringar och avregleringar.

För att ESM-fonden ska bli verklighet måste alla EU-länder godkänna en fördragsändring i Lissabonfördraget (artikel 136 i EUF-fördraget). Det är denna fördragsändring som riksdagen ska besluta om.

Vänsterpartiet har lagt en motion som avslår fördragsändringen dvs. inrättandet av ESM. Bifaller inte riksdagen detta kräver Vänsterpartiet ett juridiskt bindande socialt protokoll samt juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen som villkor för ett riksdagsgodkännande.

Sätt press på riksdagsledamöterna! På onsdag 30 maj arrangerar Folkrörelsen Nej till EU en protest mot fördragsändringen.

Vi kommer att stå utanför riksdagshuset från klockan 08.30 med plakatet Nej till ESM-fonden. Vi hoppas på stor uppslutning.

Jan-Erik Gustafsson
Gösta Torstensson

www.nejtilleu.se

Uttalande av Folkrörelsen Nej till EU: Nej till ESM-fonden
Riksdagen kommer snart att ta ställning till frågan om EU:s fördrag ska ändras för att göra det möjligt för euroländerna att inrätta Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Det berör även oss, inte minst eftersom vi har en regering och en oppositionsledare som vill att Sverige ska anslutas till euron.
Den nya fonden åtgärdar inte eurokrisens grundläggande orsaker. ESM inrättas istället för att göra något åt att euron i sig låser länder vid en överstatlig valuta- och penningpolitik. Inrättandet av fonden innebär stora ekonomiska åtaganden för tveksamma ändamål och en kraftig urholkning av demokratin.
ESM ska ha en utlåningskapacitet på 500 miljarder euro men den volymen kan utökas i framtiden. Detsamma gäller kapitalet i fonden på 700 miljarder euro som medlemsländerna tillsammans ska garantera och kan tvingas att betala in. Om Sverige hade varit ett euroland skulle vi behöva skjuta till omkring 200 miljarder kronor. Och den summan kan senare stiga.
När beslut om utbetalningar från ESM ska tas saknas vetorätt. Istället tas besluten med 85 procent av rösterna som tilldelas efter kapitalinsats. Röststyrkan avgörs alltså av ländernas ekonomiska styrka. Det innebär att Tyskland och Frankrike har vetorätt, men inte mindre länder. I EU är alla lika, men några är mer lika än andra. Mindre länder kan röstas ner även om de anser att villkoren för utbetalningarna är orimliga. Men de kan inte neka att skjuta till mer kapital.
Som villkor att få lån från ESM kommer det aktuella eurolandet att tvingas acceptera ”ekonomiska anpassningsprogram”. Vad det betyder kan vi se i Grekland där EU har satt regeringen i Aten under förmyndarskap och tvingat det grekiska parlamentet att besluta om drastiska nedskärningar, avregleringar, privatiseringar, lönesänkningar med mera.
Vänsterpartiet har lagt fram en motion i riksdagen som avslår ändringen av artikel 136 i EUF-fördraget, dvs. inrättandet av ESM, och att en sådan ändring förs in i anslutningslagen till EU. Bifaller inte riksdagen detta kräver Vänsterpartiet ett juridiskt bindande socialt protokoll samt juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen som villkor för ett riksdagsgodkännande.
Folkrörelsen Nej till EU menar att ESM är en ekonomiskt oansvarig och odemokratisk konstruktion som måste avvisas. Vi uppmanar riksdagen att stödja Vänsterpartiets motion och säga nej till fördragsändringen om ESM.
Folkrörelsen Nej till EU:s 16:e kongress i Västerås den 5-6 maj 2012.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here