Den sedan över ett halvsekel väl beprövade malariamedicinen Hydroxiklorokinsulfat (förkortat HCQ med handelsnamnet Plaquenil) var allmänt accepterad som en behandling för covid-19 av det medicinska samfundet i hela världen i början av april 2020. Två tredjedelar av den amerikanska läkarkåren uppgav i april att de skulle förskriva HCQ eller klorokin (CQ) för covid-19 till en familjemedlem. En internationell rundfråga bland läkare betygsatte samtidigt hydroxiklorokin som den mest effektiva behandling mot Covid-19. Den 6 april berättade Vita Husets medicinske rådgivare Peter Navarro för CNN att Praktiskt taget varje Covid-19 Patient I New York ges hydroxiklorokin.”Detta kunde sannolikt förklara minskningen av covid-19 dödsfallen i delstaten New York efter den 15 april.

Skribenten Leo Goldstein på bloggen Watts Up With That? har gjort en viktig genomgång av de besynnerliga händelserna runt hydroxiklorokin användningen mot covid-19 under 2020. Jag har tagit del av Goldsteins väsentligaste iakttagelser och själv grävt i litteraturen och skall här redogöra för dessa händelser.

Den 21 april ägde flera perfekt samordnade händelser rum som attackerade användning av hydroxiklorokin mot covid-19. En panel från mäktiga National Institute of Health (NIH) utfärdade då rekommendationer med en klart negativ hållning till behandling med hydroxiklorokin. Denna överraskande ståndpunkt intogs i strid med de rikliga bevisen för hydroxiklorokins effektivitet och säkerhet och trots frånvaro av bevis för skadliga effekter. Panelen rekommenderade också starkt mot den ännu effektivare användningen av hydroxiklorokin i kombination med azitromycin (AZ), som är ett antibiotikum.

Samma dag publicerades en artikel på pre-printservern medRxiv, som insinuerade att hydroxiklorokin inte bara var ineffektivt utan även skadligt.Denna ännu ej peer-review granskade artikel var skriven av okvalificerade författare med uppenbara intressekonflikter. Den fick trots det massiv mediebevakning i massmedia, som om det varit ett nytt botemedel mot cancer. Artikeln har senare visat sig vara någonstans mellan skräpvetenskap och rent bedrägeri.

Trots detta utomordentligt svaga underlag krokar hela det västliga skolmedicinska etablissemanget på. Den 24 april slog mäktiga FDA sitt eget slag och utfärdade en sträng varning mot användning av hydroxiklorokin vid Covid-19 behandling. Den 22 maj publicerar den berömda tidskriften Lancet ytterligare en i MSM uppmärksammad artikel skriven av författare med starka band till industrin. De påstod sig visa att användningen av hydroxiklorokin mot Covid-19 skulle öka dödligheten. Redan den 5 juni drar Lancet tillbaka publiceringen och ber om ursäkt efter att de som peer-review granskade artikeln avsagt sig uppdraget. Artikelförfattarna vägrade nämligen lämna ut sina data till granskarna. Detta får ingen uppmärksamhet i propagandamedierna MSM, utan intrycket att hydroxiklorokin ökar dödligheten får hänga kvar.

Den 29 maj ansluter europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och svenska Läkemedelsverket och uppmanar sjukvården att vara uppmärksamma på påstådda biverkningar hos patienter som behandlas med CQ eller HCQ. Dessa läkemedel ökar risken för flera allvarliga biverkningar påstår man, sannolikt baserat bl.a. på den falska artikeln i Lancet. Svenska Läkemedelsverket utfärdar t.o.m. ett regelvidrigt förbud för andra än reumatologer att skriva ut preparatet varvid nästan all användning till svenska patienter stryps. Något som sannolikt har kostat flera tusen svenskar livet och även bidragit till massor av fall med svåra långtidsbesvär av sjukdomen. Det svenska förbudet att förskriva hydroxiklorokin hävs i tysthet i oktober 2020. Det får dock fortfarande inte förskrivas mot indikationen covid-19!

Även om varningarna inte var bindande för amerikanska läkare, gav de en avhållande effekt.Följden blev att massor av patienter inte fick en nödvändig behandling eller att behandlingen fördröjdes till dess möjliga effekt upphört. hydroxiklorokin skall sättas in tidigt efter symptom för att fungera.Detta gjorde det möjligt för belackare att ifrågasätta hydroxiklorokins effekt ännu mer aggressivt.

Den 27 juli samlades en stor grupp amerikanska läkare i Washington och gav en presskonferens där de redovisade hur de botat tusentals covid-19 patienter med hydroxiklorokin. En inspelning som lades ut på Youtube fick på några timmar flera miljoner tittare, varefter Youtubes censur slog till och tog ner inspelningen. Jag har själv blivit censurerad av Youtube när jag på Swebbtv redogjort för vetenskapen på detta område.

NIH utfärdade behandlingsriktlinjer som sedan använts för att föra anti-HCQ propaganda.Det relevanta avsnittet i (Covid-19 Treatment Guidelines Panel, 2020) rörande behandlingsrekommendationer för potentiella antivirala läkemedel (mer exakt, underlåtenhet att ge rekommendationer) byggde på starka s.k. expertutlåtanden snarare