Den 19 januari 2021 meddelade Post- och Telestyrelsen att auktionerna för 5G-frekvenser avslutats. Telia, Net4Mobility (Telia och Telenor), Hi3G Access (3) och Teracom är de företag som köpte tillstånd för frekvenserna 3,4-3,7 GHz och 2,3 GHz.

De fyra operatörerna Telia, Telia, Telenor och 3 har köpt frekvenserna 3,4-3,7 GHz medan Teracom har köpt utrymme i 2,3-GHz bandet. Läs mer i PTS pressmedddelande.

Detta innebär att utbyggnaden av 5G, som redan påbörjats för flera år sedan, nu går in i ett intensivare skede.

Det innebär samtidigt att strålningen kommer att fortsätta att öka massivt och att svenska folket påtvingat utsätts för ett farligt påtvingat experiment som på goda grunder kan befaras leda till allvarliga hälsokonsekvenser och även få allvarliga konsekvenser för fågel-, insekts- och djurliv samt växter.

Utbyggnad utan miljö- och hälsoutredning

5G byggs ut utan att någon objektiv grundlig miljö- eller hälsokonsekvensutredning gjorts, vilket är en oförlåtlig nonchalans mot svenska folket. Strålskyddsstiftelsen frågade år 2018 regeringen vilken utredning om hälso- och miljökonsekvenser som gjorts mot bakgrund av att regeringen aktivt verkade för en utbyggnad av 5G. Svaret blev att någon utredning inte fanns på regeringskansliet. Det innebär med andra ord att någon utredning sannolikt aldrig gjorts eller gjorts över en kafferast.

Näringsdepartementets tjänstemän hade tidigare uppgett att regeringen skulle ha gjort en riskbedömning inför införandet av 5G i Sverige, vilket hävdats såväl i kommunikation med Strålskyddsstiftelsen samt i skriftväxling dnr N2017/7702/BREV gällande 5G:

 ”Vad gäller riskbedömningar så gör regeringen oavbrutet sådana i alla frågor som hanteras….. Baserat på den kunskap och de regelverk som finns idag så är bedömningen att 5G-utbyggnaden både kan och bör stimuleras.”

I ett samtal under 2018 med Strålskyddsstiftelsen medgav en tjänsteman vid näringsdepartementet att det helt saknas forskning på effekter för människors hälsa och för miljön av 5G. Efter formell begäran om utlämnande av riskbedömningen fick Strålskyddsstiftelsen beskedet:

”Någon handling, som omfattas av din begäran och som är en allmän handling, förvaras inte hos Regeringskansliet. Din begäran att få ut allmän handling kan därför inte bifallas.”

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, PTS har sålt 5G-frekvenser och ignorerar allvarliga risker

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här