Lars Bern är kritisk mot professorernas inlägg i debatten om corona. De påstår att vi inte kan skydda oss speciellt genom att äta vitaminer, vilket kan rädda liv.

Lars Bern menar att detta kan förklaras av att läkemedelsindustrin systematiskt arbetar för att få kontroll på forskarna. Duktiga forskare identifieras tidigt av läkemedelsbolagen och de får stöd för att få ut artiklar i ansedda publikationer. Dessutom säljer dessa publikationer som regel annonser som betalas av läkemedelsbolagen som vill publicera de forskare de stöder. Resultatet blir att dessa forskare får många meriterande referenser vilket är en fördel när de senare söker jobb som professorer och liknande. Detta system gör att de personer som avancerar har nära kopplingar till industrin. Eftersom läkemedelsindustrin inte tjänar några pengar på vitaminer tenderar positiv information om vitaminers verkan att undertryckas även om det kan rädda liv.

Däggdjur bildar i allmänhet en hög nivå av C-vitamin i sin lever, enligt Bern. Människan kan inte producera C-vitamin, så för att komma upp i motsvarande nivå behövs ca 10 gram per person och dygn, dvs långt över myndigheternas rekommendationer på ca 75 mg per dygn. Den C-vitamin vi tar in behöver spridas över dygnet eftersom den relativt snabbt går ut med urinen.

Det finns enligt Lars Bern en stor mängd forskarrapporter som visar att C-vitamin har en avgörande betydelse för att motverka virusinfektion. Blir man sjuk bör man dubblera dosen eftersom vitaminet förbrukas vid sjukdom. Lipsomal C-vitamin är en variant med extra bra verkan.

Vid blodförgiftning ger intravenös C-vitamin en starkt positiv effekt. 1948 botade Frederick Klenner 60 poliopatienter med höga doser C-vitamin.

Även D-vitamin har positiva effekter som negligeras av läkemedelsindustrin. D-vitaminhalten i blodet har ett avgörande inflytande så att personer som som har en låg nivå drabbas betydligt hårdare av problem vid en coronainfektion. Det finns mängder av vetenskapliga studier som visar D-vitaminets effekt.

En mamma som ammar sitt barn för över D-vitamin till barnet men om mamman har för låg halt D-vitamin får barnet inget D-vitamin med bröstmjölken. Därför ger vi ofta D-vitamindroppar till barn.

Personer som inte vistas i solen, gamla, feta och personer med mörk hy i Sverige har ofta D-vitaminbrist. Dessa är också överrepresenterade bland personer som avlider i Covid 19.

Lars Bern rekommenderar att man en gång om året tar prov för att mäta upp halten i blodet av viktiga vitaminer.

Därefter kommenterar Lars Bern det faktum som handlar om att äldreboenden inte kan erbjuda syrgasbehandling vilket skulle kunna ske med syrgaskoncentratorer som är enkla att sköta och som inte kostar stora belopp. Istället ger man ofta morfin som gör att patienten går en smärtfri död till mötes fast en syrgasbehandling skulle ha kunnat rädda liv. Bern menar att detta är aktiv dödshjälp.

Ett annat sätt att skydda sig är att skyndsamt gå över till LCHF-kost där man utesluter kolhydrater. Redan en månad med LCHF-kost ger enligt Bern, ett påtagligt förbättrat skydd. Världshälsoorganisationen har ännu inte tagit till sig denna information utan fortsätter att rekommendera kolhydrater.

En annan konsekvens av corona och den ekonomiska neddragningen är att koldioxidutsläppet globalt har minskat kraftigt. Lars Bern menar att koldioxidnivån i atmosfären trots detta inte har minskat i de mätningar som gjorts. Detta kan visa att den ökning som har skett sedan 1850-talet kan bero på att världshaven har avgett koldioxid sedan den globala temperaturen började stiga. Världshaven innehåller stora mängder koldioxid som börjar frigöras till atmosfären, då temperaturen stiger.

Avslutningsvis berättar Lars Bern om en film av Michael Moore som visar att den klimatpolitik som förs i många länder är helt kontraproduktiv.

Läs Lars Berns egen blogg här

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här