Rapport från den turkisk-syriska gränsen.

infowars.com