Recension av boken Allt är en konspiration: En resa genom underlandet

Allt är en konspiration

I boken granskar Kent Werne konspirationsteoriernas ursprung och hur de har spridit sig på nätet. I denna recensionen ska jag gå igenom hur Werne inte vågar granska ett av de största samhällsproblemen världen står inför idag på djupet, som inte är någon teori utan ett väletablerat faktum, att en internationell super-elit vill styra världen utanför den demokratiska processen och faktiskt gör så på global nivå.

Werne missbrukar ofta ordet konspiration och kallar folk som kritiserar elitsällskap som Council on foreign relations, Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen, och menar på att de har ett stort inflytande på den globala politiken eller personer som ifrågasätter historiska händelser som Kennedymordet eller 9/11 för ”konspirationstroende” och menar på att dessa troende personer tror på saker som de inte har stödjande belägg för och anser att man kan kritisera makten utan att hemfalla åt konspirationstänkande. Om vi tittar på 9/11 så var det en konspiration även om det var en falsk flagg-attack eller ett dåd utfört endast av Al-qaida eftersom det var planerat av flera personer, vilket gör att Werne själv är konspirationstroende ovasett vilka han tror ligger bakom attacken. Werne har snöat in på mer extrema konspirationsteorier som tex de av författare som David icke som pratar om utomjordingar och verkar ha svårt att skilja innebörden av definitionerna av konspirationsteori och konspiration. Konspirationer läser vi om i våra dagstidningar varje dag, och det är inte något man kan välja att tro på eller inte när det gäller etablerad fakta och inte handlar om teorier. Forskning om kognitiva fördomar och heuristik – egendomligheter i hur våra hjärnor är trådbundna – tyder på att vi alla är intuitiva konspirationsteoretiker; vissa av oss gömmer bara det bättre än andra, menar psykologen Rob Brotherton.

En konspiration måste inte nödvändigtvis vara något olagligt eller något som utövar fysisk fara för en person. En konspiration kan vara ett avtal mellan en grupp människor som andra personer tycker är fel eller som sannolikt kan vara skadligt. En konspiration kan tex vara överenskomna samverkande åtgärder; Kombinerat med att man vill uppnå ett visst resultat. Politiker som tex inte vill låta sig styras av den offentliga opinionen och som i det dolda utanför den demokratiska processen arbetar för att uppnå politiska mål, konspirerar per definition. Werne vågar inte ta steget att kritisera makten utifrån ett konspiratoriskt perspektiv och avfärdar att världen skulle delvis styras av konspirationer genom att vägra att ärligt studera elitsällskapen han nämner i boken. Werne har tex felaktigt på facebook sagt att Trilaterala kommissionen som är en privat organisation endast är ett diskussionsforum som fattas politiskt inflytande på global nivå och som enligt Werne inte fattar några politiska beslut bakom kulisserna, i hans kritik av Birger Schlaug, fd språkrör Miljöpartiet, som pekat ut att Trilaterala kommissionen är en global privat elitorganisation som bakom stängda dörrar har som syfte att leda världen. Vad Werne säger i sin kritik strider mot forskningen som finns tillgänglig i litteraturen som vi kommer att se i denna artikeln.

I expressens recension av Allt är en konspiration: En resa genom underlandet ser vi hur man falskt utan någon grund eller fakta slår fast att konspirationstänkandet som världsåskådning nästan undantagslöst knyter an till en antisemitisk mytologi, något Werne inte lyckas demonstrera i sin bok. Detta är något som är återkommande när svenska journalister granskar konspirationer, man för då ofta fram antisemitiska teorier som har väldigt få följare och blandar ihop det med teorier som studeras av respekterade forskare som mordet på Kennedy. Var var alla svenska journalister när Trump släppte Kennedy-dokumenten som avslöjade Operation Mongoose-planerna, som inkluderade en plan att sänka en båt med civila och utföra bombningar i Miami och Washington D.C. Tanken att den amerikanska regeringen skulle planera en falsk-flaggoperation i sitt eget land hör vi mest från konspirationsteoretiker som Alex Jones, som Werne anser är en propagandist, men dokument som detta här visar att det finns en sanning begravd i våra mest otrevliga konspirationsteorier. Den här iden skickades av Gen. Edward Landsdale, en ledande krigskrigsofficer som arbetade med CIA för att hjälpa till att planera den ökända Operation Mongoose, till general Maxwell Taylor, som snart skulle bli ordförande för Joint Chiefs of Staff. Dokument som det här bevisar att den amerikanska regeringen är och alltid har varit en separat enhet från det amerikanska folket – och några av dem i de okontrollerade maktsätena kommer inte att tveka att offra sin egna befolknings liv i namnet för att främja deras agenda.

Angående Kennedymordet, avfärdar Werne att andra teorier än den officiella skulle ha någon trovärdighet, genom att bland annat lyfta fram Jim mars som en auktoritet i ämnet och peka ut att han dessutom tror på utomjordingar för att på så sätt såga hans trovärdighet istället för att titta på argumenten mer seriösa forskare lägger fram. Wener anser tex att Vincent Bugliosi har bevisat att Oswald mördade Kennedy, något som i verkligheten aldrig har kunnat bli fastställt och bevisat av varken Warren-kommissionen eller Vincent Bugliosi. De nyligen släppta Kennedy-dokumenten ger färska bevis på att två skyttar var inblandade, dokumentet säger att en kula träffade Kennedy i halsen under adamsäpplet och att där var ett skotthål i framrutan av bilen och att detta betyder att två skyttar var involverade.

Den slutliga rapporten från the United States’ House of Representatives Select Committee on Assassinations (the HSCA) publicerades den 29 juli 1979. Denna andra officiella undersökning av Kennedymordet konstaterade att president Kennedy var ”förmodligen mördad till följd av en konspiration”. HSCA rapporten konstaterade inte bara att en stor sannolikhet för konspiration existerade men även att det var möjligt att ett fjärde skott hade avlossats. Dessutom fann kommittén att presidentens (Warren) kommission berövades bevismaterial. Andra utredningar (Senate Select Committee on Intelligence Activities) beslutade att undersökningen av CIA misslyckades också i deras utredning till kommissionen. ”Detta bevis tyder på att undersökningen av mordet var bristfällig och att de fakta som kan ha väsentligt påverkat undersökningens gång inte lämnades till Warren-kommissionen”. När Jesse Curry gick i pension som polischef i Dallas, Texas, skrev han en bok som heter ”JFK Assassination File.” I en intervju från 1969 för Dallas Morning News kring tidpunkten för publicering, sa Curry: ”Vi har inga bevis på att Oswald avfyrade geväret, och har aldrig haft det. Ingen har ännu kunnat sätta honom i den byggnaden med en pistol i handen.” Philip Shenon, en tidigare Washington-korrespondent för New York Times, är författaren av “A Cruel and Shocking Act: The Secret History of the Kennedy Assassination.” Där det blir avslöjat att Warren-kommissionen var väsentligen komprometterad redan innan den kom till. Boken fastställer att där var en mörkläggning och att sanningen var gömd, både från allmänheten och från Warren-kommissionen.

Werne nämner i boken att frimurare och eliten blivit anklagade för att vara satanister och att symbolen med ögat över pyramiden på den amerikanska dollarsedeln sägs vara bevis för illuminati och en ny världsordning, vilket Wene korrekt pekar ut inte har någon koppling till illuminati, men finns det någon sanning i att frimurare och elitens politiker genom tiderna samt symbolen på dollarsedeln kan associeras med demoner och en global världsordning?, svaret på det finner vi av frimurarna Manly p Hall och Henry Wallace. Vicepresidenten under Franklin D. Roosevelt, Henry Wallace, hade mystikern Nicholas Roerich som hans rådgivare. Ockult intresserade Manly p. Hall (Hall som FDR var ett stort fan av) och Roerich brukade träffa varandra och var nära vänner och delade många åsikter och idéer. Vilket förklarar varför de båda använde ordet ”lapis exilis” i deras böcker för att beskriva den utomjordiska stenen, som Satan enligt Hall tappade när ängeln Mikael besegrade Satan med sitt svärd, som Manly p Hall skriver: ”The lapis exilis crown jewel of the archangel lucifer, fell from heaven. michael archangel of the sun at the head of the angelic hosts swooped down upon lucifer during the conflict michael with his sword struck the flashing lapis exilis from the coronet of his adversary and the green stone fell into the dark and immeasurable abyss”. Man kan spekulera om att det kan vara denna stenen Henry Wallace skriver om när han angående pyramid designen på dollarsedeln skriver hur guden stenen tillhör ska ta över ledarskapet över alla nationer när stenen sitter på sin rätta plats, ”It will take a more definite recognition of the Grand Architect of the Universe before the apex stone [capstone of the pyramid] is finally fitted into place and this nation in the full strength of its power is in position to assume leadership among the nations in inaugurating ’the New Order of the Ages”, eftersom Henry Wallace rådgivare Nicholas Roerich gjorde målningar med den utomjordiska stenen och delade många idéer med Hall, och Wallace skrev ett brev till Roerich 1933 där han uttryckte intresse för stenen, stenen hade en stor betydelse för dom, vilket delvis kanske kan förklarar varför Wallace valde pyramid designen med en sten till dollarsedeln.

Roerich var även ett fan av Helena P. Blavatsky texter, och hon skrev hur Lucifer/Satan var den sanna guden. Manly p Hall var en mycket respekterad frimurare, tidningen The Scottish Rite kallade honom ”Den illustriösa Manly P. Hall” och kallade honom vidare ”Frimurarnas största filosof”. Hall skrev om demonen Lucifuge och Tubal-Cain, Tubal-Cain som är kopplad till den kristna djävulen och är en demon som mänskliga offer erbjöds till, och Hall menade att detta var en demon man lärde sig att dyrka inom frimureriet när man nått en viss grad. Hall menade också att pyramid symbolen på dollarsedeln symboliserade ett elitistisk hemligt sällskap. Så en av världens kändaste frimurare samt han som valde designen av dollarsedeln säger både att symbolen symboliserar en världsordning och ett hemligt sällskap. Det är alltså ingen konspirationsteori att pyramid symbolen på dollarsedeln symboliserar en världsordning och att visa inom elitsällskap som tex de som träffas i Bohemian grove har sysslat med demon dyrkande hittar vi stödjande belägg för i en Harpers Weekly A Journal of civilization artikel från september 22 år 1894, där det förklaras att personerna med facklor som samlas runt prästen i cremation of care ritualen symboliserar demoner och nämner även att visa medlemmar i ritualen hade masker som symboliserade djävlar. Alex jones infiltrerade Bohemian grove 2002 och visade att liknande ritualer fortfarande äger rum där idag. De flesta kan nog vara helt överens om att det hela är högst bisarrt och olämpligt för politiker att syssla med.

Werne skriver en hel del om att frimurare genom tiderna blivit anklagade för att vara konspirerande bovar men undersöker inte om det kan finnas någon sanning i detta och något historiskt exempel där en sådan konspiration med frimurare blivit bevisad. På 80-talet blev det bevisat att ett hemligt frimurarsällskap politiskt konspirerande utanför den demokratiska processen. Propaganda Due (P2) var en italiensk frimurarloge som det på 80-talet blev avslöjat att Lodgeen hade bland sina medlemmar mycket högt uppsatta statstjänstemän, framstående journalister, parlamentsledamöter, industrialister, och ett antal officerare av vilka flera tjänstgjorde i den italienska militära underrättelsetjänsten SISMI. Logen granskades sedan av en parlamentär kommitté där Slutsatsen blev att P2 var en hemlig organisation med brottsligt syfte med hemliga internationella kontakter med bland annat CIA. P2 betecknades ibland som ”en stat inom staten” eller en ”skuggregering”. Viktigt att peka ut här, är att P2 bestod inte enbart av italienska konspiratörer, amerikanska underrättelsetjänsten CIA och andra länders politiker ingick i denna ”frimurarloge” konspirationen. Utanför Italien var P2 också verksam i Uruguay, Brasilien och Argentina. Skeptiker nämner sällan och blundar gärna för att det var ett internationellt konspirerande hemligt sällskap, ungefär som man gärna blundar för hur CIA som olagligt beväpnade Contrasrebellerna i Nicaragua även erbjöd de CIA-stödda Contras och de Argentina och CIA-stödda bolivianska knarkkungarna (som hade kopplingar till de CIA-stödda Contras) som deltog i ”kokainkuppen” 1980 en skyddad kanal för narkotika. Den CIA stödda Guadalajara-kartellen i Mexiko blev även framträdande bland de narkotikasmugglande anhängarna av CIAs Contra-verksamhet. Så Contra-skandalen var minst sagt mycket större än den olagliga finansieringen av ett krig som dödade tusentals nikaraguanska civila, något många skeptiker inte förstår eller blundar för. När skeptiker talar om erkända konspirationer som Contras-konspirationen och P2 så undviker de ofta att tala om de ytterligare kopplingarna dessa konspiratörer och konspirationer hade till andra konspiratörer och konspirationer och får det att låta som att det rör sig om isolerade händelser och konspirationer.

Werne nämner på flera ställen i boken Council on foreign relations och Trilateral commission, och nämner att de har pekats ut som konspirerande bovar, men undersöker inte hur tankesmedjorna på olika arenor arbetar för att påverka politiska beslut och vilka konsekvenser detta får för demokrati och öppenhet. Något flera svenska forskare har undersökt däremot, som tex Christina Garsten, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och expert på tankesmedjor, Ian Richardson som är forskarassistent på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och som forskat på elitnätverk, Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap, är en annan som kritiskt undersökt amerikanska tankesmedjor. De svenska forskarna Christina Garsten, Bo Rothstein och Stefan Svallfors har pekat ut i en debattartikel i DN, hur makthavare och eliter som bedriver politik utan att vara folkvalda är ett potentiellt hot mot demokratin. Detta är givetvis sant, och undersöker man den härskande klassen och deras tankesmedjor närmare, speciellt den Angloamerikanska härskarklassen, så blir det självklart att det finns ett hot mot demokratin, speciellt när man tittar på hur demokratiska regeringar och rörelser för social rättvisa gång efter gång genom historien blir störtade och deras ledare ofta mördade av det Angloamerikanska imperiet. I boken Bilderberg People: Elite Power and Consensus in World Affairs, pekar Ian Richardson ut att elitpolitiska nätverk har blivit en väsentlig och inbyggd funktion i modern världspolitik. Elitpolitiska nätverk bör inte ses som skilda från det beslutsfattande maskineriet, de är en grundläggande del av det, enligt Richardson. I en artikel i Svd med titeln ”Slutet sällskap med dold agenda” skriver Ian Richardson hur personerna i dessa tankesmedjorna konspirerar och jobbar utanför den representativa demokratiska processen för att i det dolda flytta in beslut i demokratiska forum på nationell nivå. Citat av Richardson från artikeln i svd: ”personer med stor internationell makt träffas i rum utan insyn och flyttar, på oklara grunder, in beslut i demokratiska forum på nationell nivå. Utan tvekan dyker det då upp frågor. Hur påverkar detta demokratin? Hur ser nätverken ut? Och vilka är människorna som sitter på den reella makten i denna mingelvärld?”.

Historikern Dino Knudsen vid Köpenhamns Universitet har skrivit boken ”The Trilateral Commission and Global Governance : Informal Elite Diplomacy, 1972-1982”. Som första forskare någonsin har Knudsen fått tillgång till Trilaterala kommissionens egna arkiv – och han menar att det inte råder några som helst tvivel om att det ljusskygga sällskapet i 40 år har haft ett mycket stort inflytande på världspolitiken. – Min forskning visar att kommissionen på sina möten sätter dagordningar som regeringarna sedan genomför. Kommissionen möts utanför offentlighetens ljus eftersom den inte vill låta sig styras av den offentliga opinionen, säger Dino Knudsen till P1 Morgen. Kommissionens syfte är enligt Dino Knudsen att möjliggöra för medlemmar av den internationella eliten att träffas i slutna rum och utan insyn fatta breda beslut som rör internationella relationer och världsekonomin. Hans forskning visar bland annat att sällskapet på 1970-talet lyckades få ett avgörande inflytande i Världsbanken och Internationella valutafonden. Så som vi ser här är inte detta några vilda konspirationsteorier av antisemiter eller liknande, det är förstådda samhällsproblem av de få akademiker och forskare som har undersökt ämnet.

Vaken.se har sedan dess grundande publicerat avslöjande artiklar som pekar ut att en tyrannisk världsordning har varit målet för den härskande klassen i Amerika. Redan 1924 skrev den amerikanska politikern William Jennings Bryan hur där existerade en osynlig regering i Wall Street som utövade stor makt över de båda partierna. Werne nämner personer som Gary Allen och andra som på 1960-70-talet skrev och varnade för hur eliten ville införa en ny världsordning som från skuggorna skulle styra och ta över världen, och får det att låta som att det är deras idéer och där det kommer ifrån och startade, när verkligheten är den att kritik av makten går väldigt mycket längre bak i tiden och främst kommer från politiker, presidenter, borgmästare och olika politiskt inflytelserika personer. Några personer som mycket tidigare än de Werne nämner varnade och pratade om eliten är H. G. Wells, medlem av tankesmedjan the Fabian Society, John Francis Hylan, NYC borgmästare, William Jennings Bryan, politiker från Nebraska, Charles August Lindbergh, Kongressman, Louis Dembitz Brandeis, domare i USA:s högsta domstol, Amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd, Senator William Jenner, James Stewart Martin, en antitrust-advokat, Generalen Smedley Butler, för att nämna några.

Tre amerikanska presidenter, Woodrow Wilson, Theodore ”Teddy” Roosevelt, och Franklin Delano Roosevelt varnade även de för denna osynliga regering, som enligt Theodore Roosevelt, inte äger någon lojalitet och erkänner inget ansvar för folket. ”Att förstöra denna osynliga regering, att upplösa denna ohelig allians mellan korrupta affärer och korrupt politik, är den första uppgiften av statsmannaskapet av denna tiden” sade Theodore Roosevelt i ett tal redan 1912. Woodrow Wilson berättade 1913 ”En stor industrination styrs av sitt kreditsystem. Makten över vårt kreditsystem är koncentrerad hos ett fåtal män. Vi har blivit ett av de sämst styrda, ett av de mest kontrollerade och dominerade länderna i världen – inte längre med fria åsikter, inte längre styrt av övertygelse och majoritetsröstning, utan med en regering som styrs av en liten grupp mäktiga mäns åsikter och påtryckningar.” I ett brev till alla statsguvernörer gällande en enhetlig lag om markvård (26 februari 1937) erkände president Franklin Delano Roosevelt att demokratin inte fungerade och att USA höll på att förvandlas till en fasciststat och att koncentrationen av privat makt växte utan tidigare historisk motsvarighet. I ett brev från den 21 november 1933 skrev president Franklin Roosevelt följande till den amerikanska diplomaten Edward M. House, ”Den verkliga sanningen är att, som du och jag vet, ekonomiska element i de större centren har kontrollerat regeringen ända sedan Andrew Jacksons dagar – och jag gör inte helt och hållet undantag för Woodrow Wilsons administration. Landet genomgår en upprepning av Jacksons kamp mot Bank of the United States – bara på en större skala.” Så som vi kan se här är detta inte tokiga och paranoida konspirationsteoretiker, det är inflytelserika personer som kommit i kontakt med denna dolda maktstrukturen som finns i Amerika.

Ibland benämnd ”Analys av Makteliten” eller ”Etablissemangsstudier,” denna undersökning av kausala relationer angående naturen och vidden av politisk makt, vilka som har den och hur den är utövad, är kritisk för att förstå sambandet mellan Staten och organiserad brottslighet. Där finns en likhet mellan denna analys och vad forskaren Peter Dale Scott kallar ”Djup Politik,” den kritiska undersökningen av den förtroliga verkligheten bakom ytliga sken, ett försök att avmaskera maktens sanna ansikte, avslöja eliten bland sociala, ekonomiska, och finansiella grupper och individer som drar nytta av tvånget Staten utövar. Etablissemanget som koncept användes först i England med hänsyftning till den etablerade (eller officiella) statskyrkan, den Anglikanska Kyrkan eller Church of England, skapad av den orättmätiga härskaren och söndraren Henry Tudor under den protestantiska reformationen. 1800-talsförfattaren William Cobbett utökade senare konceptet till att inkludera de nätverk av finansiella institut relaterade till Bank of England, elitiska allmänna skolor och klubbar, och publikationsorgan (såsom ”den gamla Times”) den styrande aristokratin använde för att träna och upprätthålla sin oligarkiska byråkrati vilken bemannade det Brittiska Imperiet. Cobbett benämnde denna maktelit ”Saken.” Som Leonard och mark Silk observerade i deras mästerliga bok, Det Amerikanska Etablissemanget, anpassade den brittiska 1900-talshistoriken A. J. P. Taylor senare Cobbetts ”Saken” till ”Etablissemanget” i en artikel från 1953 i The New Statesman, uppföljt av journalisten Henry Fairlies användning av termen i The Spectator 1955. Det breda konceptet blev snart brukat av en vidsträckt mängd amerikanska analytiker med de rådande makthavarna som sin fokus, dessa var bl.a. Richard H. Rovere, C. Wright Mills, Dan Smoot, Phyllis Schlafly, Carroll Quigley, John Kenneth Galbraith, och G. William Domhoff.

Werne pekar ut i boken angående Carroll Quigley att Cleon Skousen påstående om att elitens politik skulle gynna Sovjet inte stämde med vad Quigley hade sagt och att ”Quigley hade inte heller beskrivit en homogen konspiration, utan konkurrerande elitkotterier som saknat kontroll över helheten och som dessutom förlorat i inflytande” det är svårt att se hur Werne kommer till slutsatsen att det Quigley beskrev inte var en konspiration, då han beskrev ett hemligt internationellt anglofilt nätverk, vars mål var att skapa ett världsomspännande system för finansiell kontroll i privata händer för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet. Och detta system skulle enligt Carroll Quigley kontrolleras på ett feodalt sätt av centralbankerna i världen som agerar i samförstånd, genom hemliga avtal som nåddes i frekventa privata möten och konferenser. Alltså rör det sig om en konspiration, då detta nätverket diskuterade deras icke demokratiska planer om att dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet i hemliga möten som befolkningen inte hade någon insyn i. Om något görs av personer i maktens säte i hemlighet utanför den demokratiska processen, så är det inte vidare svårt att förstå att det rör sig om konspirerande.

Werne skriver, ”och de judiska Wall Street-bankirierna Schiff och Warburg påstås ha slussat stora summor till bolsjevikerna för att de skulle kunna göra revolution. Källa på det?, inte Quigley här, utan boken czarism and revolution av den kontrarevolutionäre ryske antisimiten arsene de goulevitch”. Här undersöker Werne inte om påståendet är sant eller inte, han pekar bara ut att en antisemit påstår att det är så, och på så sätt avfärdar han det hela som något rasistiskt och galet, men om han hade studerat andra forskares verk så hade han sett att det faktiskt är väldokumenterat, tex Antony Cyril Sutton i sin bok Wall Street and the Bolshevik Revolution: The Remarkable True Story of the American Capitalists Who Financed the Russian Communists, går detaljerat igenom detta. H. G. Wells skriver lite om det i sin bok The Shape of Things to Come: the Ultimate Revolution också.

Sedan har flera stycken akademiker, forskare och journalister dokumenterat hur USA hjälpte nazisterna, det är inget som är ifrågasatt idag även om det inte är välkänt. Utöver forskare som Charles Higham, Christopher Simpson, Eric Lichtblau, Antony Cyril Sutton och John Loftus som avslöjar detta så har t.ex. journalisten Eva Schweitzer skrivit om hur eliten i USA hjälpte nazisterna. Hennes bok: Amerika und der Holocaust (Droemer/ Knaur, 400 s). Från förordets första sida, ”De flesta amerikaner tror att de alltid har stått på antifascisternas sida. Men det är inte sant. I verkligheten stod Amerikas industriella elit i både antifascisternas och fascisternas tjänst. Medierna tonade ned Förintelsen, nazisterna fick ekonomiskt och ideellt stöd från USA.” Svd har skrivit om detta i en artikel med titeln ”USA-elit stod i fascisternas tjänst”.

Werne skriver att ”Det skrevs hyllmeter av konspirationsböcker om oljemiljardärer och vapentillverkare, om Wall Street-bankirer som påstods ha finansierat Hitler” här undersöker han inte heller om det är sant eller inte, han säger bara att det ”påstods”. Detta är ju en av de största och mest väldokumenterade konspirationerna genom vår världshistoria, hur de ledande affärsmännen i USA, med Rockefeller i spetsen, inte bara byggde upp Hitler och hans arme innan kriget, utan de fortsatte att finansiera Hitlers krigföring, till och med efter USA:s krigsförklaring mot axelmakterna, och USA:s styrande elit skapade sedan inte bara CIA genom att värva ett dussintals nazistiska krigsförbrytare, utan de säkerställde även att det land vars naziregering hade störtat hela världen in i ett utrotningskrig fortsatte att styras av samma nazister efter kriget. Hitlers dröm om ett tusenårigt renrasigt rike och bankirernas egna planer, ledde till ett vansinnigt världskrig där över 50 miljoner dödades och ännu fler skadades. För den rådande eliten inom finans- och affärsvärlden var det hela dock bara ”business as usual” och man fortsatte håva in via den blomstrande krigsindustrin samtidigt som man lade upp planerna för att efter kriget forma de traumatiserade massornas sinnen i ”rätt” riktning. Detta demonstrerar ju verkligen hur ond och kallblodig denna industriella elit i Amerika har varit. Och det är i min mening en mycket större konspiration än om vi säger att det tex skulle visa sig att 11 september-attackerna var en falsk flagg-attack, eftersom det var så många fler som dog på grund av denna konspirationen och det påverkade världen på ett mycket större sätt än vad kriget mot terror har gjort.

Det är på grund av denna elit och alla krig och terror de har sponsrat, som gör att folk får misstankar om attacker som 9/11. Alla skyller inte enbart på USA eller tex Israel (som det finns teorier om i arabvärlden), men visa menar på att flera spelare från mer än ett land hade en hand i attacken, att t.ex. Saudiarabien hjälpte till att finansiera kaparna och att CIA och individer inom USA:s regering, lät kaparna röra sig fritt inne i USA och valde att inte stoppa dom även medans det fanns en stark hotbild mot USA, vilket det finns starka belägg för (Se forskningen av Kevin Fenton i boken Disconnecting the Dots eller artikeln ”The Falsified War on Terror: How the US Has Protected Some of Its Enemies” av Peter Dale Scott.), medans Israel, som har väckt många teorier, hade agenter från sin militär och Mossad i USA och New york innan attacken och dagen av attacken i närheten av tornen, och polisens hundar hade reagerat som att de hade haft sprängladdningar i en av deras bilar som blev stannad och det blev även rapporterat att polisen hade stoppat en bil med sprängladdningar men inga fler uppgifter fanns om det efteråt. Några av dessa agenter som var från Mossad hade även kartor med utmarkerade platser, som en polischef sa att det såg ut som att de visste precis vad som skulle hända, och det blev rapporterat av vittnen att de gav varandra high-five och firade efter attacken. Robert Baer, ​​som var CIA-officerare i Mellanöstern under nästan två decennier, talade i en intervju 2008 med We are change LA, om hur dessa Mossads-agenter var uppsatta nära WTC-tornen innan attackerna och verkade ha förkunskap om attackerna, och uttryckte att han tycker att någon borde skriva en bok om detta, och sa även att en person som han känner med kopplingar till Vita huset hade förkunskap om 911-attackerna och att insiderhandel skedde och var verkligt. Journalister ifrågasatte tidigt när dessa agenter som firade attacken blev gripna om de kunde ha något med attacken att göra, och sedan när CIA skickade hem dem till israel igen efter att de hade varit häktade en tid och allt blev hemligstämplat, så slutade journalister att tala om detta, men precis som journalister ställde frågor om detta strax efter attacken, och precis som den väldigt respekterade CIA-officeraren Robert Baer sju år efter attacken fortfarande har frågor och vill ha sanningen i frågan, så bör allmänheten ställa dessa frågor och vilja ha svar och sanningen om dessa agenter som CIA inte vill berätta för oss vad de känner till om dom.

Givetvis leder detta till misstankar bland folk om man får reda på att några agenter tillhörandes ett annat lands underrättelsetjänst glatt firar attacken och hade kartor som verkar ha förutspått att attacken skulle äga rum enligt polisen. Har det sedan dessutom visat sig att det kan ha funnits sprängladdningar i deras fordon så blir det extra trovärdigt att det skulle kunnat finnas sprängladdningar i byggnaderna, speciellt när man har det i baktanke att terroristerna som attackerade WTC-tornen första gången 1993 använde sprängladdningar i byggnaden för att försöka skada den, alltså är inte teorin att sprängladdningar kanske användes för att skada byggnaden den andra gången också så galet som Werne anser och har uttryckt i intervjuer, speciellt med tanke på alla vittnesmål om kraftiga explosioner.

Vittnesmål om tex explosioner som lyfte folk upp i luften och slängde runt dom, som är en effekt sprängämnen av hög energi har, att de gör att folk på lite avstånd bärs upp och färdas en bit genom luften av sprängvågorna. Ett av dessa vittnesmål som flög upp i luften av en kraftig explosion inne i byggnaden beskrev också hur en hel vägg öppnandes upp och sprängdes sönder bredvid henne i samband med explosionen. Vi har också vittnesmål av folk i och utanför byggnaden som i samband med explosioner kände hur golvet och byggnaden och marken utanför byggnaden skakade, och ett vittne som såg chockvågor som uppenbarade sig genom byggnaden medans fönstren slogs ut, efter att där hade varit en hög explosion och ungefär en sekund senare kollapsade bottenvåningen innan resten av byggnaden följde efter och kollapsade. Ett vittne beskrev också en lång rad av 15 explosioner inne i ett av tornen precis innan det kollapsade. Ett vittne beskrev flera explosioner inne i ett av tornen som han som många andra trodde var bomber, och hur hela marken och byggnaden började att skaka och att där kom ett otroligt högt ljud efter detta som om ett tåg var på väg mot honom, och hur där sedan kom vindar med orkanstyrka som välte omkull honom. Vi vet också att fönsterrutor på distans, långt ifrån WTC-tornen, exploderade av explosioner inifrån WTC-tornen medans de stod upp, fönsterrutor på distans blir inte exploderade av vanliga CDs, utan detta måste ha brott på i detta fallet att RDX liknande bomber av hög energi kan ha använts. Vi har video på och vittnesmål av att fönsterrutor exploderade i samband med explosioner medans tornen kollapsade, det finns flera vittnesmål som beskriver explosioner och hur fönsterrutor över allt sprängdes sönder i tornen och att tornen sedan efter det kollapsade, tillsammans med video bevis på att fönsterrutor går sönder direkt när WTC 7 börjar att kollapsa. Sedan finns det vittnesuppgifter om röda och oranga blixtrar i ett bälte runt hela WTC-byggnaden i samband med explosioner som kom tillsammans med de röda blixtarna innan byggnaden kollapsade, och även vittnesmål av flashes i botten av byggnaden. Det finns också en video av kraftiga och höga explosioner från WTC 7 innan den har kollapsat där brandmän i videon kommenterar de höga explosionerna, som stämmer överens med vittnesmålet av en polis som vittnade om att han hörde mycket höga explosioner från WTC 7. Vi har också videos på väldigt kraftiga squibs som skjuts ut i hög hastighet genom stål i WTC tornen. Det finns också vittnesmål om explosioner inne i WTC 7 medans tornet stod upp och hur hela den jätte stora lobbyn med gigantiska rulltrappor var helt förstörd och sönder sprängd så att räddningsarbetare fick göra ett hål i väggen för att rädda folk och att de uttryckte att de var oroliga för explosioner. Så alla kännetecken av sprängämnen av hög energi finns under 911 när man undersöker WTC-tornen. Dessa vittnesmål går att läsa här.

Det visade sig sedan även att flera av dessa militärer som befann sig i landet olagligt bodde nära kaparna och var experter inom demolering som Fox news rapporterade och visa hade haft höga positioner inom militären tidigare. Angående Mossad-agenterna som firade attacken så blev dom intervjuade av CIA och sedan skickade tillbaka till deras hemland efter några månader, och sedan fick man inte fler uppgifter kring det, bara att det fanns några hemligstämplade dokument angående dessa individer. Det finns också information som kom ut efter några av de gripna militärerna hade blivit intervjuade om att några av dessa militärer hade varit med i sexdagarskriget i Golanhöjderna och haft höga positioner där, vilket man kan tillägga var ett krig där CIA hjälpte israel med underrättelseinformation. Strax efter elfte september 2001, satte CFR ihop en panel där Henry Kissinger deltog som en projektledare, som fick det som jobb av CFR att bland annat kontrollera så att median spred uppgifter om att al-Qaeda låg bakom attacken och att tysta ner påståenden om att Mossad var inblandade, som CFR publikationen ”Improving the U.S. Public Diplomacy Campaign In the War Against Terrorism” nämner.

Kan det ha varit dessa uppgifter om att Israleiska demoleringsexperter och Mossadspioner befann sig olagligt i New york innan elfte september 2001 och dagen attacken ägde rum vid tornen, som gjorde så att CFR beslutade sig för att starta en panel med Henry kissinger som aktivt skulle jobba med att se till så att Mossad inte blev anklagade för att ha varit inblandade på något sätt och så att massmedia fokuserade på hotet från al-Qaida?. Det hela är väldigt märkligt med tanke på att den riktiga utredningen av attacken inte var igång än och man redan bestämde sig för vem man skulle skylla på och inte skylla på. Om man tycker att iden av att alla dessa skulle samarbetat och att en liten grupp individer skulle ha manipulerat flera av dessa spelare samtidigt, låter för avancerat för att vara möjligt, så ska man också ha i baktanke att vi inte vet hur nära olika underrättelsetjänster samarbetar då det är till stor del hemligt. Safari klubben var en kombination av underrättelsetjänster på 70-talet som arbetade tillsammans, de inkluderade Iran, Egypten, Saudiarabien, Israel, Morocco och Frankrike, och de hade även kopplingar till CIA, men USA var inte med i gruppen. Denna gruppen använde CIA sig av för att nå sina mål utan att riskera direkt ansvar för dessa operationer. Forskaren Peter dale scott menar på att något liknande nog existerar idag, som gjorde allt detta möjligt på 9/11.

En bredare och mer ärlig analys av dessa mäktiga elitsällskap som finns idag men som också har funnits långt tillbaka i tiden hade varit välkommet, då det som Werne själv pekar ut är minst ca 30-40 procent av bara den Amerikanska befolkningen som är oroade över globaliseringens tyranni. Nästan 50 % av svenskarna tror enligt en undersökning att det finns hemliga, icke-statliga, sällskap som är så mäktiga att de kan kontrollera den politiska utvecklingen i olika länder. Över 70 % av den amerikanska befolkningen tror att Kennedy blev mördad av en konspiration och många människor jorden runt även politiker och folk inom underrättelse världen samt några av 9/11-kommissionens egna medlemmar ifrågasätter 9/11 och har sagt att där var en mörkläggning och att sanningen inte har kommit ut. Om vi bättre ska förstå den värld vi lever i, så krävs det ärliga och grävande journalister som vågar undersöka och kritisera makten, även om det gör så att inte lika många tidningar vill recensera ens arbete och intervjua en, så hade Werne gjort en större tjänst till samhället om han tog på sig rollen som en kritiker av dessa odemokratiska makter och vågade belysa den skrämmande framväxten av en verklig gränsöverskridande privat elit som delar förvånansvärt likartade behov och intressen med utgångspunkt från finanssekretess, banktjänster, skatter, och lagstiftning.

1 kommentar

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here