Professor Jan Blomgren är väl insatt i frågor som rör det svenska energisystemet. Han förklarar varför elpriserna i Sverige har nått extrema nivåer.

Professor Jan Blomgren inleder med att peka på nedläggningen av stabil elproduktion i form av kärnkraft som en viktig förklaring till de skenande elpriserna. Regering och riksdag har satt elmarknaden ur spel.

Elpriserna styrs av tillgång och efterfrågan på elmarknaden Nord Pool. Jan menar att regering och riksdag har satt marknaden ur spel vilket gör att vissa långsiktiga investeringar inte sker. Erfarenheten visar att detta gäller alla avreglerade elmarknader, att långsiktiga investeringar inte görs.

Vindkraften ger en volatil prisbild.
Vindkraften ger en volatilitet i prisbilden som gör att stabil elkraft med längre start-och stopptider blir olönsam.

Följden av den ökade gasanvändningen för elproduktion gör att tillverkningen av konstgödsel har minskat kraftigt. Detta har lett till matbrist och svält i länder i Afrika.

Höjda elpriser gör människor fattigare
De höjda elpriserna gör att inflationen ökar och därmed räntan. Penningvärdet urholkas och människor blir fattigare. De högre energipriserna gör att jordbruk blir olönsamma i Sverige. Jan berättar att jordbrukare överväger att lägga jorden i träda.

Mikael berättar att det har kommit information om att Kina stoppar exporten av konstgödsel.

Regeringens kompenserande pengar till elkunder bidrar till att marknaden sätts ur spel om de höga priserna inte minskar förbrukningen.

Energiforskning har beräknat hur elpriset skulle ha blivit om kärnkraftverken i Ringhals inte hade stängts ner. Bedömningen är att priset skulle ha varit 25-30% lägre.

Techjättarna har i stort sett skattefri el vilket också drar upp elpriset.

Oklart varifrån Volvo Cars och Northvolt och andra projekt ska få sin el
Volvo Cars och Northvolt planerar att starta en batterifabrik som ska dra lika mycket el som hela Uppsala. De säger också att den lockats till Sverige för den fossilfria elen. Oklart var elen ska komma ifrån.

LKAB:s ”Stål utan kol”, H2 Green Steel, Northvolts batterifabriker och andra projekt som planeras kräver tillgång på uppemot ytterligare 15 GW vilket svarar mot tio stora kärnkraftsreaktorer. Det finns ingen sådan planering pågående.

Brist på el för laddning gör Volvo Cars strategi riskfylld
Ett ytterligare problem är att få tillräckligt med ström för att sedan ladda bilar. Volvo planerar att alla bilar som levereras efter 2030 drivs med elektricitet. Detta är en riskfylld strategi eftersom många länder i Europa och i resten av världen har elbrist vilket kan leda till höga elpriser.

Lagring av el i form av vätgas ger 30% verkningsgrad
Lagring av el som vätgas diskuteras men har dålig verkningsgrad, två tredjedelar försvinner som värme.

Politikerna saknar kontakt med verkligheten
Inom EU finns överenskommelse om fri marknad som Sverige inte uppfyller eftersom vi inte klarar att hålla 70% av maximal överföring i de internationella ledningarna. För att klara denna politiska överenskommelse skulle Svenska Kraftnät tvingas stänga ner regioner.

Energiminister Farmanbar tar kärnkraftverket i Finland som exempel på att det tar lång tid att bygga kärnkraft. Detta är en dålig jämförelse eftersom bolag med erfarenhet bygger kraftverk på cirka fem år.

Energiministern menar också att vindkraft till havs är har god lönsamhet men det beror på att politikerna har utlovat gratis anslutning till havs vilket är oerhört dyrt och är något som kommer drabba konsumenterna.

Kinesisk storägare i den svenska vindkraften
De svenska villkoren för att bygga vindkraft lockar hit utländska bolag. En av de största ägarna av svensk vindkraft är ett kinesiskt bolag i kärnkraftindustrin. Det finns ingen stadgad fondering för att ta hand om uttjänta vindkraftverk. Det betyder att rivningen av vindkraftverk kan kräva finansiering av stat eller markägare.

Rivning av kärnkraftverk bekostas istället från en fond som för varje levererad kilowattimme finansieras av elkunderna. Fonden har idag cirka 70 miljarder kronor.

Politisk omvändelse under galgen
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en debattartikel uttryckt en positiv inställning till kärnkraft. I dagsläget är det endast Miljöpartiet som vill lägga ner kärnkraft.

Samtalet avslutas med att konstatera att det inte finns någon myndighet eller annan instans utöver regering och riksdag som ansvarar för att det kommer elektricitet i våra eluttag. Allt i hela samhället är beroende av el. Ett större elavbrott leder till att människor dör, säger professor Jan Blomberg.

swebbtv.se, Regering och riksdag bär hela ansvaret för elkrisen – professor Jan Blomgren

jan blomberg professor

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här