Etiken kring vaccinpass har inte varit något regeringen eller Folkhälsomyndigheten velat analysera. Nya uppgifter visar bland annat att man har hållit Statens medicinsk-etiska råd (Smer) utanför beslutet.

Flera av rådets medlemmar menar att det saknas en etisk analys av åtgärden.

Jag tycker att det är underligt. Det här rör en massa etiska frågor och därför borde man ha rådfrågat Smer, säger Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik och medlem i rådet.

Läs mer på nyadagbladet.se