Den svenska regeringen vill införa en ny så kallad pandemilag där staten får ännu större befogenheter att stänga ner företag, kollektivtrafik och fritidsverksamheter. Man vill också ha mandat att bestämma och begränsa hur många svenskar som samtidigt får vistas i parker, på torg och andra offentliga platser.

Kulturminister Amanda Lind (MP) hävdar att den nya långtgående pandemilagen, som enligt förslaget ska börja gälla från den 15 mars och ett år framåt, ger regeringen ”fler verktyg att hantera pandemin”.

I praktiken innebär det att staten ska ha mandat att kontrollera det offentliga rummet och bestämma exempelvis hur många besökare en butik får ta emot eller vad denna butik ska ha för öppettider – utan att företagaren själv får vara med och avgöra detta.

Regeringen hävdar vidare att den nya pandemilagen kommer att göra det lättare att anpassa reglerna efter hur ”verksamheten ser ut” och att olika regelverk kan komma att gälla för olika verksamheter. Man betonar dock att man också vill ha möjligheten att helt stänga ner butiker och andra verksamheter för att exempelvis ”förhindra trängsel”.

Läs mer på nyadagbladet.se, Regeringen utökar “pandemilag” – får rätt att stänga ner företag, butiker och parker

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här