Av allt att döma utreder regeringen förslag på tvångsåtgärder liknande det vi nu ser i andra länder bland annat Nya Zeeland,